Δευτέρα 23 Απριλίου 2018

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.


Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πατρῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων 22.4.2018, τὴν Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στό θάρρος καί τήν τόλμη τῶν ἁγίων Μυροφόρων Γυναικῶν καί τῶν κηδευτῶν τοῦ Κυρίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας καί Νικοδήμου.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε Εὐεργετήρια Γράμματα στὶς Ἑταιρεῖες, α) Λατομικὴ Α.Ε.- Θανόπουλος, β) Ἑλληνικὰ Λατομεῖα-κ. Δημήτριον Κούτραν καὶ γ) Lafarge Beton Ἀνώνυμη Βιομηχανικὴ Ἐμπορικὴ Ἑταιρεία, ἐπαινέσας μέ θερμότατα λόγια γιὰ τὴν προσφορὰ καὶ βοήθειά τους, στὶς ἐργασίες ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Τιμίου Προδρόμου Κάτω Ἀχαΐας καί εὐχαριστήσας εὐγνωμόνως γιά τήν μεγάλη εὐεργεσία.

Ἐπίσης μέ ἐπαινετικά λόγια ἀνεφέρθη στίς παραπάνω ἑταιρεῖες ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικολάου, ο ὁποῖος ἐπέδωσε μαζί μέ τόν Προϊστάμενο τοῦ ὡς ἂνω, Ἱεροῦ Ναοῦ, πρωτ. π. Ἀπόστολο Δημητρόπουλο, τιμητική πλακέτα  σέ κάθε Ἑταιρεία. Μέ θερμά λόγια μίλησε ἐπίσης καί ὁ π. Ἀπόστολος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη καί στό χρονοδιάγραμμα τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Νά σημειώσωμε ὃτι ὁ Τίμιος Πρόδρομος εἶναι ὁ Πολιοῦχος τῆς Κάτω Ἀχαΐας, στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένος ὁ περικαλλής Ναός τῆς πόλεως, καταστραφείς ἀπό τόν φοβερό σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου.

Ἀπό τότε γίνεται μεγάλη προσπάθεια ὣστε νά ἀνεγερθῇ στήν ἲδια θέση περικαλλέστατος Ἱερός Ναός.


 πηγή: i-m-patron.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...