Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη τὸ Γενέσιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας, Πολιούχου τῆς πόλεως


Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη τὸ Γενέσιο τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας, Πολιούχου τῆς πόλεως, ὃπου ἀνεγείρεται ὁ περικαλλής Ναός τοῦ Ἁγίου στήν θέση πού εὑρίσκεται ὁ καταστραφείς ἀπό τόν σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου 2008, Ναός τοῦ Ἱεροῦ Βαπτιστοῦ τοῦ Σωτῆρος.

Ἐφέτος οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἦταν λαμπρές ἀφού ἡ πόλις τῆς Κάτω Ἀχαΐας, εἶχε τήν ἐξαιρετική εὐλογία ἀπό τόν Θεό νά ὑποδεχθῇ καί νά φιλοξενήσῃ ἐπί τριήμερον, ἱερόν Λείψανον (ἱερά σιαγόνα) τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τό ὁποῖον φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Ἱερά Μητρόπολη Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου καί τό ὁποῖο μετέφερε στήν Κάτω Ἀχαΐα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος.

Πλῆθος πιστῶν προσήλθε κατά τό τριήμερον γιά νά προσκυνήσῃ τόν Τίμιο Πρόδρομο. Οἱ ἑορτασμοί ἐκορυφώθησαν μέ τήν Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας καί τόν μεθέορτο Ἑσπερινό καί τήν Ἱερά Λιτανεία.

Σέ ὃλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος μεταξύ τῶν ἂλλων ἀνεφέρθη στό πάνσεπτο πρόσωπο τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στίς ἀλησμόνητες Πατρίδες ὃπου ἐφυλάσσετο τό ἱερό Λείψανο μέχρι τήν καταστροφή καί τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν, ἀλλά καί στήν Ἑλληνικοτάτη Μακεδονία μας ὃπου ὑπηρετεῖ καί διακονεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Ζιχνῶν, μέ τούς ἃλλους Ἑλληνόψυχους Ἱεράρχες μας.

Εὐχαρίστησε δέ τόν Σεβασμιώτατο Ζιχνῶν γιά τήν μεγάλη εὐλογία πού ἐκόμισε στήν Κάτω Ἀχαΐα, ὣστε νά ἐνισχυθοῦν πνευματικά οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως πού ἐπλήγησαν ἀπό τόν σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου 2018.

Τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πλαισίωσαν τά χορευτικά τοῦ Δήμου, τῶν πολιτιστικῶν Συλλόγων καί τῆς Ἑνορίας, ἐνῶ συμμετεῖχαν οἱ Τοπικές Ἀρχές καί ἐκπρόσωποι ὃλων τῶν τοπικῶν Φορέων.
πηγή: agiosharalabos.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...