Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Τά ἀγαπημένα παιχνίδια τῶν παιδιῶν ἐδῶ καί δεκαετίες, «ντύθηκαν» ἀγωνιστές τοῦ '21


«Ζωντάνεψε» την Μάχη στα Δερβενάκια με... Playmobil
Περισσότερες ἀπὸ 400 φιγοῦρες, ὅλες «ντυμένες» μὲ ροῦχα ἐποχῆς, συνθέτουν τὸ διόραμα τῆς μάχης, ποὺ ἐντυπωσιάζει μικροὺς καὶ μεγάλους. Ὁ ἴδιος, ἀφιέρωσε τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες δεκάδες ὧρες προκειμένου νὰ ὁλοκληρώσει τὸ διόραμα τῆς «Μάχης τῶν Δερβενακίων» τὸ ὁποῖο ἦταν «προσωπικὸ στοίχημα» ὅπως λέει χαρακτηριστικά.
Ἡ ἱστορία ζωντανεύει μπροστά σου. Βλέπεις τὸν Κολοκοτρώνη νὰ ἐμψυχώνει τοὺς ἄνδρες του. Τὴν πολυάριθμη τουρκικὴ στρατιὰ νὰ μπαίνει στὰ στενὰ καὶ τὴ σφοδρὴ μάχη ἡ ὁποία ἔληξε μὲ νίκη τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἰσχυροποίησαν τὴν Ἐπανάσταση στὴν Πελοπόννησο.
Δεκάδες ὧρες ἀφιέρωσε τὶς τελευταῖες μέρες ὁ κ. Γαβάκης, γιὰ νὰ στήσει τὸ ἱστορικὸ διόραμα, τὸ ὁποῖο καὶ εἶναι πρῶτο του εἴδους του, καὶ ἤδη ἔχει κινήσει τὸ ἐνδιαφέρον Ἑλλήνων καὶ ξένων playmobil customer. «Δέχτηκα συγχαρητήρια, ἀκόμη καὶ ἀπὸ Τούρκους ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ἴδιο χόμπι. Εἶμαι πολὺ χαρούμενος γιὰ τὴν ἀπήχηση τοῦ θέματος κυρίως στὰ μικρὰ παιδιὰ» λέει ὁ κ. Γαβάκης, ἐπισημαίνοντας τὸν παιδαγωγικὸ ρόλο τοῦ playmobil καὶ πόσο θὰ βοηθοῦσε στὸ νὰ μάθουν καλύτερα καὶ εὐκολότερα τὰ παιδιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία. 
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ...

Μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Γύθειο Μάνης, ὁ κ. Γαβάκης, ἔχει στήσει ἕως σήμερα δεκάδες διοράματα μὲ playmobil. Τὰ περισσότερα ἱστορικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀλλὰ καὶ παγκόσμια ἱστορία, τὰ ὁποία κανεὶς μπορεῖ νὰ ἀπολαύσει στὸ προσωπικό του προφὶλ στὸ facebook. Ἀγαπημένες τοῦ φιγοῦρες εἶναι οἱ Γενίτσαροι, ποὺ χρειάστηκαν πολλὰ χρόνια γιὰ νὰ καταλήξει στὸν τρόπο κατασκευῆς τῶν Ἂκ Μπέρκ, τῶν ἄσπρων τσόχινων καπέλων ποὺ φοροῦσαν οἱ Γενίτσαροι. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, πὼς εἶναι πρῶτος ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδας, ποὺ δημιούργησε φιγοῦρες ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 μὲ πλήρη περιβολή.  

Τὰ playmobil εἶναι ἡ μεγάλη ἀγάπη τοῦ κ. Γαβάκη. Μικρὸς ἔπαιζε μόνο μὲ αὐτά. Καὶ ὅταν μεγάλωσε ἄρχισε νὰ δημιουργεῖ τὰ πρῶτα διοράματα, μετατρέποντας τὶς φιγοῦρες ποὺ εἶχε ἤδη ἀπὸ παιδί. Σήμερα διαθέτει 4.717 ἀνθρωπάκια playmobil, ποὺ ἀνάλογα τὸ διόραμα ποὺ στήνει, ἀναλαμβάνουν τὸ δικό τους ρόλο τὸν καθένα. «Δὲν εἶμαι συλλέκτης. Δημιουργῶ καὶ παίζω μὲ αὐτά, ὅσο καὶ ἂν ἀκούγεται παράξενο σὲ κάποιους. Εἶναι νὰ μὴ σοὺ κολλήσει» καταλήγει ὁ ἴδιος μὲ νόημα.  

protothema.gr
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...