Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Οἱ Τζιχαντιστές μόνο τό μαχαίρι κρατᾶνε. Ἐμεῖς σφάζουμε

ekteleseis-irak4-570Σκληρές σκέψεις
μέσα
ἀπό φρικιαστικές
ἐμπειρίες


Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου

- Σφάζουν οἱ Τζιχαντιστές τούς ἀθώους συμπολῖτες μας, γιατί δέν μποροῦν νά σφάξουν ἐμᾶς τούς ὑπευθύνους.
- Στό ἀποτρόπαιο παθολογικό τους μῖσος δέν μποροῦν νά ξεχωρίσουν τό πρόσωπο ἀπό τό σύνολο, ἀπό τήν ὁμάδα.
- Δέν σφάζουν τόσο οἱ Τζιχαντιστές τῶν Μουσουλμανικῶν χωρῶν ὅσο τῶν Εὐρωπαϊκῶν. Αὐτοί εἶναι οἱ πρωτεργάτες, οἱ ἄλλοι ἕπονται.
- Χωρίς νά τό καταλάβουν ὅμως σφάζουν καί τόν ἑαυτό τους. Σκοτώνουν τή δεύτερη πατρίδα τους, αὐτή πού τούς δέχθηκε, τούς ἀνέθρεψε, τούς σπούδασε, τούς ἔδωσε ὑπεύθυνη θέση στήν κοινωνία της καί τούς καταξίωσε.........

- Στήν οὐσία θυσιάζονται πρῶτοι αὐτοί, προτοῦ ἐπιτελέσουν τήν ἀνόσια πράξη τους.
- Πίσω ἀπό τίς δύο μορφές θυσίας κρύβονται πάντοτε οἱ ἥρωες καί οἱ ἀντι-ήρωες.

Οἱ πρῶτοι, οἱ ἅγιοι ἐπί τῆς γῆς, θυσιάζουν τό ἑαυτό τους γιά τό καλό τῶν συνανθρώπων τους.
Οἱ δεὐτεροι, οἱ ψυχοπαθολογικοί καί ἀποτρόπαιοι, θυσιάζουν τούς συνανθρώπους τους γιά τό καλό τό δικό τους.
Ποιός εὐθύνεται γι’ αὐτήν τήν ἀντιμετάθεση τῶν ἀξιῶν;

Ἐμεῖς:
- Οἱ πολιτισμικές μας ἀξίες, ἡ θρησκεία μας, ἡ ἱστορική μας διαδρομή, ὅλα αὐτά, θά ἔπρεπε νά εἶχαν ἐπιτύχει τό ἀντίθετο:
Νά ἐπέστρεφαν οἱ Τζιχαντιστές στήν πατρίδα τους καί νά ἔσφαζαν (!) τούς δικούς τους, ἐπειδή τούς εἶχαν ἀφήσει στά μαῦρα σκοτάδια τοῦ συντηρητισμοῦ καί τῆς καταπίεσης.
- Ἀλλά δυστυχῶς τά πάντα ἔχουν καταρρεύσει σέ ἐμᾶς, τά πάντα ἔχουν ἐκμαυλισθεῖ, ἔχουν σαπίσει, ἔχουν μεταλλαχθεῖ.
Τό μαχαίρι τῶν Τζιχαντιστῶν εἶναι τό ἕνα μόνο σκέλος τοῦ Σταυροῦ, πού ἔχει μείνει στά χέρια τους, τό κάθετο, τό κοφτερό. Τό ἄλλο, τό ὁριζόντιο, αὐτό τῆς γαλήνης, τῆς συγνώμης, τῆς ἀγάπης, ἔχει πρό πολλοῦ χαθεῖ.

Καί τόν Σταυρό ἐμεῖς τόν χωρίσαμε στά δύο.
Ἀπό σύμβολο σωτηρίας τόν μετατρέψαμε πάλι σέ σύμβολο αἰσχίνης καί κατάρας.

πηγή .synodoiporia.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...