Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Διακωμωδεῖται ὁ Χριστός. Οἱ χριστιανοί σιωποῦν!

Τοῦ Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη 
Ὁ ἥλιος δέν ἔχει νά φοβηθῆ τίποτε, ἄν ἀνόητοι τόν πετροβολοῦν ἤ τόν φτύνουν. Παραμένει ἄθικτος. Καί ὅταν ἀκόμα τόν ζωγραφίζουν νά κυλιέται στο βοῦρκο καί νά εἶναι ἕνα κατασκότεινο τέρας,
μέ τό ὄνομα ἥλιος!
· Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Ἥλιος, ὄχι ἁπλῶς ὁ δημιουργός τοῦ ἥλιου, ἀλλά τῆς Θεότητας ὁ Ἥλιος, τῆς ἀγάπης ὁ Ἥλιος!
· Παθαίνει τίποτε ὁ Χριστός, ἄν μέσα στούς αἰῶνες ἀσεβεῖς καί ἔκφυλοι Τόν φτύνουν καί Τόν βρίζουν; Ὄχι.
· Μά ὅποιος δέν Τόν ὁμολογεῖ, αὐτός καί ζημιώνεται καί χάνεται. Ὁ χριστιανός ζῆ γιά τήν ὁμολογία. Καί ὁμολογία σημαίνει μαρτυρία γιά τό Πρόσωπο, διαμαρτυρία γιά τήν ἀλλοίωσι τῆς είκόνας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Κάποιος  ὁμοφυλόφιλος  στήν Ἀμερική,  παντρεμένος  μέ...   ἄντρα  ὁμοφυλόφιλο, πήρε τή λάσπη τοῦ προσωπικοῦ του βούρκου καί μ’αὐτήν ζωγράφισε μιά ὁμάδα ὁμοφυλοφίλων μέ ἕνα ἀρχηγό ὁμοφυλόφιλο. Καί ἔδωσε, στή μέν ὁμάδα, πού κατά τή φαντασία του ἔζησε στό Τέξας τῆς Ἀμερικῆς, τό ὄνομα Δώδεκα Ἀπόστολοι, στό δέ ἀρχηγό τῆς ὁμάδας τό ὄνομα Χριστός! Τό ἐξάμβλωμα ἔγινε θεατρική παράστασις. Καί ἡ παράστασις ἦρθε νά παιχτῆ ἐδῶ, μέ τόν τίτλο Corpus Christi.
· Θά πῆτε: Τόσες φορές στούς αἰῶνες θέλησαν νά σπιλώσουν τόν Ἄσπιλο. Ματαιοπονοῦν ὅμως. Καί ὡς σταυρωμένο... γάιδαρο Τόν ἀπεικόνισαν στούς πρώτους αἰῶνες, καί ἀρχισατανᾶ Τόν ἀποκάλεσαν στην ἐποχή Του. Ἄς ἀδιαφορήσουμε, λοιπόν. Μέ τίς ἀντιδράσεις  μας διαφημίζουμε τά βέβηλα ἔργα ἀνωμάλων!!!
Λάθος! Λόγο θά δώση κάθε πιστός, πού γιά συγκεκριμένη βλαστήμια ἤ βεβήλωσι τοῦ Προσώπου τοῦ Χριστοῦ δέ μίλησε καί δέ διαμαρτυρήθηκε.
· Ἄν τήν εἰκόνα «Ἄξιον ἐστίν», πού κατέβηκε στή Θεσσαλονίκη γιά τά 100 χρόνια ἀπό τήν ἀπελευθέρωσι τῆς Μακεδονίας, τήν ἅρπαζε κάποιος ἀνώμαλος καί τήν πετοῦσε στόν ὑπόνομο, θά τόν ἄφηναν; Γιατί τώρα, ὄχι ἄψυχη εἰκόνα, ἀλλά τό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἐπιτρέπουμε νά τό ρίχνουν σέ ἐλεεινή βεβήλωσι;
· Θά ἤθελε ὁ πρωθυπουργός νά ἀνεβῆ βουλευτής στό βήμα τῆς Βουλῆς, καί νά τόν ἀποκαλέση κίναιδο, καί νά τον ἐμφανίση ὀργιάζοντα μέ ὑπουργούς ὁμοφυλόφιλους; Θά ἄφηνε τήν ὁποιαδήποτε Ρεπούση νά λέη: «Ἔχουμε ἐλευθερία ἔκφρασις;».
Τώρα γιατί ἡ κυβέρνησις ἀφήνει νά βεβηλώνεται τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί στέλνει διμοιρίες ΜΑΤ νά προστατεύσουν τήν ὁμοφυλοφιλική παράστασι;
· Ὁ πιστός κλῆρος καί λαός περίμενε δυναμικότερη ἀντίδρασι τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἀντί τούτου, τή μέρα πού  τό φρικτό ὄργιο στό θέατρο «Χυτήριο» ἦταν στό ἀποκορύφωμά του, ἡ  ἱ. Σύνοδος συζητοῦσε, πῶς θά ἐπανέλθη στήν ἀρχιερωσύνη ὁ καθηρημένος Μπεζενίτης!!!
· Ἕνας νεαρός στό facebook του ἀλλοίωσε τό ὄνομα καί τό πρόσωπο τοῦ π. Παϊσίου. Κακῶς βεβαίως. Γιατί ὅμως, ἐδῶ δέ λειτούργησε ἡ καραμέλα τῶν ἀσεβῶν, τό «ἔχουμε ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης»; Θεωρήθηκε ἠλεκτρονικό ἔγκλημα, καί ὁ δράστης ὡδηγήθηκε στό αὐτόφωρο.
Ἀλλά τί εἶναι καί ὁ μεγαλύτερος ἅγιος μπροστά στό Χριστό;
· Ἔχουμε τήν πεποίθηση, ὅτι τό πιπιλιζόμενο «περί ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης» μόνο, ναί, μόνο, γιά τή βλασφημία καί τήν προσβολή τοῦ Χριστοῦ ἰσχύει!!!
· Οἱ χριστιανοί δέν εἴμαστε εὐγενέστεροι ἑνός Χρυσοστόμου, πού προτρέπει: «Κολάσωμεν τῶν βλασφήμων τήν μανίαν, σωφρονίσωμεν αὐτῶν τήν διάνοιαν, προνοήσωμεν αὐτῶν τῆς σωτηρίας. Μή παρίδωμεν τόν κοινόν ὑβριζόμενον Δεσπότην. Μέγα τι τέξεται τῇ πόλει κακόν τό τά τοιαῦτα παρορᾶν» (Ε.Π.Ε. 31,642). Μετάφρασις: Ἄς τιμωρήσουμε τή  μανία τῶν βλασφήμων. Ἄς σωφρονίσουμε τή νοοτροπία τους. Ἄς φροντίσουμε γιά τή σωτηρία τους. Ἄς μήν ἀδιαφοροῦμε, ὅταν ἀκοῦμε νά βρίζεται ὁ Δεσπότης Χριστός. Ἡ ἀδιαφορία μας γιά τή βλασφημία θά φέρη μεγάλο κακό στήν πόλι.
 πηγή synodoiporia.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...