Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Ο ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «CORPUS CHRISTI»


Θέλω, αγαπητοί μου χριστιανοί, πάλι νά γράψω γι᾽ αυτό τό επαίσχυντο καί βλάσφημο έργο, πού τό λένε Corpus Christi. Καί τό θεωρώ ως ανάγκη νά γράψω, γιατί ως νά μού φαίνεται ότι φύγαμε από τό θέμα καί τό πάμε αλλού.

Τό θέμα μας είναι νά πονέσουμε καί νά κλάψουμε γι᾽ αυτό τό μόλυσμα πού έγινε στήν Ορθόδοξη πατρίδα μας, τήν Ελλάδα, τήν χώρα τών αγίων καί τών ηρώων.

Καί τό θέμα μας είναι πάλι νά παρακαλέσουμε μέ δάκρυα τήν Παναγία Δέσποινα γιά νά ικετεύσει τόν Κύριο μήν έλθει η οργή Του κατεπάνω μας, γιατί ανεχθήκαμε αδιαμαρτύρητα νά συμβεί στίς ημέρες μας τέτοιο κακό, χειρότερο από τά προηγούμενα. Καί γιά νά μήν μέ παρεξηγήσουν οι «θεολογούντες» τής «νεοπατερικής θεολογίας», ως «οργή Θεού» πού είπα, εννοώ τήν άρση τής θείας Χάριτος, γιατί ο Θεός δέν παύει ποτέ νά είναι αγάπη.
Η λεγομένη «οργή Θεού» είναι η άλλη πλευρά της αγάπης Του!

Εμμένω σταθερά στήν πίστη, τήν οποία ήδη διετύπωσα, ότι τό βλάσφημο αυτό έργο, πού αποτελεί σημείο τών καιρών, έπρεπε νά δεχθεί τήν δυναμική αντίδραση καί τήν πολεμική κλήρου καί λαού, τήν οποία εξέφρασαν ολίγοι μόνον ευσεβείς χριστιανοί.

Ως αρχιερεύς Χριστού εύχομαι πλούσια τήν ευλογία τού Θεού στίς οικογένειες αυτών πού διαμαρτυρήθηκαν φανερά κατά τού αισχίστου αυτού έργου καί άς καταλογίσει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός τήν ομολογία τους αυτή τήν Ημέραν τής Κρίσεως πρός σωτηρίαν τους.

Ο Κύριος επαινεί τόν άγγελο τής Εκκλησίας τής Εφέσου γιά τήν αρετή του ότι «ου δύνη βαστάσαι κακούς» (Αποκ. 2,2). Καί ως «κακοί» στό χωρίο αυτό τής Αποκαλύψεως εννοούνται οι αιρετικοί καί οι βλάσφημοι.

Αλλά κάτι άλλο θέλω νά πώ: Έφυγε τό θέμα από τόν πόνο καί τήν αγανάκτηση κατά τού αισχρού έργου καί από τήν μετάνοιά μας πού πρέπει νά δείξουμε όλοι μας γιά τήν εμφάνισή του καί ο λόγος εστράφη πρός τήν «Χρυσή Αυγή».

Είναι ανάγκη νά γράψω περί αυτού, γιατί καί εγώ κατηγορήθηκα από μερικούς γιά τόν έπαινό μου πρός τούς διαμαρτυρηθέντας, επειδή μεταξύ αυτών ήταν καί Χρυσαυγίτες. Κατά πρώτον θέλω νά πώ ότι δέν τό εγνώριζα αυτό εγώ, γιατί – άς τό πώ – δέν βλέπω τηλεόραση, ούτε γνωρίζω νά χειρίζομαι ίντερνετ, ούτε καί ακούω συστηματικά ειδήσεις. Δεύτερον, η Χρυσή Αυγή αποτελεί πολιτικό κόμμα καί μέ πολλή ειλικρίνεια λέγω – όπως τό γνωρίζουν αυτό οι ακροατές τών κηρυγμάτων μου – ότι δέν ταυτίζομαι μέ κανένα πολιτικό κόμμα, γιατί αυτά έχουν λάθη, ως ανθρώπινα δημιουργήματα πού είναι. Δέχομαι όμως τά κόμματα ως ιδεολογίες, γι᾽ αυτό καί τά σέβομαι.

Αλλά μισώ καί αποστρέφομαι τό κόμμα εκείνο πού τό σύστημά του έχει είτε αθεΐα είτε βία. Ομοίως από τήν μελέτη μου στήν Αγία Γραφή καί μάλιστα στήν Παλαιά Διαθήκη δέχομαι τήν παγκοσμιότητα τού Θεού, όπως τήν εκήρυτταν από παλαιά οι Προφήτες (ιδιαίτερα ο άγνωστος συγγραφεύς τού βιβλίου τού Ιωνά), οι οποίοι χαρίζουν στήν ταλαίπωρη ανθρωπότητα παγκόσμια τήν μορφή τού Λυτρωτού Μεσσία.
Επομένως δέν δέχομαι τήν κακοδοξία ότι ο Θεός είναι τής Ελλάδος μόνο καί τά άλλα έθνη είναι περιφρονημένα. Η Παναγία μας ήταν Εβραιοπούλα!

Πιστεύω ότι κατά τού αισχίστου έργου Corpus Christi έπρεπε νά κατέλθουν πρός διαμαρτυρία όλα τά πολιτικά κόμματα τής πατρίδας μας.
Γιατί νά διαμαρτυρηθούν καί νά κατεβούν στό πεζοδρόμιο μόνο μέλη τής Χρυσής Αυγής καί όχι οπαδοί καί άλλων πολιτικών κομμάτων;
Όλοι, ακόμη καί οι ποδοσφαιρικές ομάδες – πού τό λέγει ο λόγος! –  έπρεπε νά εμφανιστούν γιά διαμαρτυρία.

Ώστε λοιπόν γιά τό θέμα τής Χρυσής Αυγής, όπως τουλάχιστον τό εννοώ εγώ, έπρεπε νά πεί αυτός πού διαφωνεί πρός τό κόμμα αυτό: Διαφωνώ ιδεολογικά μέ τήν Χρυσή Αυγή. Δέν δέχομαι τήν γραμμή της.

Όμως μπράβο της, γιατί στό βλάσφημο κατά τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έργο πού παίχτηκε, αυτοί μόνον παρουσιάστηκαν νά διαμαρτυρηθούν εντόνως. Γιατί απουσίασαν τά άλλα κόμματα; Γιατί δέν πήγε καί ο δικός μου υπουργός πού ψήφισα;
Αδελφοί μου, τά χρόνια μας είναι δύσκολα, είναι χρόνια πού προφήτευσε η Αποκάλυψη τού Ιωάννου.

Οι εχθροί τού Χριστού καί τής Εκκλησίας ανέβηκαν στά μπαλκόνια καί φωνάζουν μέ ηχηρά μεγάφωνα, η αμαρτία βραβεύεται, όπως τό πολυκέφαλο θηρίο τής Αποκαλύψεως παρουσιάζεται στεφανωμένο.
Σ᾽ αυτά τά δύσκολα χρόνια πρέπει νά ζητάμε από τόν Χριστό νά μάς θερμάνει τήν πίστη μας καί τήν αγάπη μας σ᾽ Αυτόν καί ακόμη νά μάς δώσει καί πόθο μαρτυρίου. Ναί, τά συμβαίνοντα στήν εποχή μας πράγματα θά μάς οδηγήσουν αύριο σέ μαρτύριο.

Άς αυξήσουμε λοιπόν τήν προσευχή στήν Παναγία μας, άς αγωνιζόμαστε νά τηρούμε τό πανάγιο θέλημα τού Χριστού, άς μελετούμε τήν Αγία Γραφή, τήν διδασκαλία τών Πατέρων τής Εκκλησίας καί τούς βίους τών Αγίων μας, γιά νά ρυθμίζουμε καί ημείς ανάλογα τήν ζωή μας στούς αποκαλυπτικούς αυτούς καιρούς πού ζούμε.

Πάντως, από όσα διαβάζω στά ιερά Συναξάρια, οι άγιοι ήταν ομολογητές καί διαμαρτύρονταν γιά τά ακουόμενα καί εμφανιζόμενα στήν εποχή τους βλάσφημα κατά τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Καί εκείνα τά βλάσφημα ήταν πολύ ολιγότερο βλάσφημα από αυτό τό βρώμικο έργο, πού τό λένε Corpus Christi.
 
† Επίσκοπος Ιερεμίας
Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως

Πηγή:
Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Κρύα Ιτεών Πατρών
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...