Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Ἐκκλησίες ἀχούρια στὴν Τουρκία

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν ἴδια περίοδο ποὺ στὴν ἑλληνικὴ πρωτεύουσα ἑτοιμάζονται μὲ δημόσια δαπάνη νὰ ἀναγείρουν ἕνα μουσουλμανικὸ τέμενος ἐνῶ παράλληλα λειτουργοῦν περὶ τὰ 100 ἀνεπίσημα τζαμιὰ σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς Ἀθήνας, στὴν Τουρκία συνεχίζεται τὸ ἄθλιο ἔργο τῆς κακοποίησης χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν, σὲ βαθμὸ νὰ ἔχουν καταντήσει κυριολεκτικὰ ἀχούρια, ἀκόμα καὶ κοινόχρηστες τουαλέτες, ὅπως ὁμολογοῦν ἀκόμα καὶ τὰ ἴδια τὰ τουρκικὰ ΜΜΕ. Ἀλήθεια τί ἔχουν νὰ ποῦν γιὰ αὐτὸ τὸ θέαμα οἱ κάθε εἴδους ἀκτιβιστές, ποὺ κόπτονται γιὰ τὶς θρησκευτικὲς ἐλευθερίες καὶ γιὰ τὴν προστασία τῶν θρησκευτικῶν μνημείων σὰν δεῖγμα δημοκρατίας  καὶ προάσπισης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων; Μᾶλλον στὴν περίπτωση αὐτὴ ἔχουν τυφλωθεῖ ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς πάτρωνες καὶ χρηματοδότες τους.
Σύμφωνα μὲ ἕνα ἀποκαλυπτικὸ καὶ συνάμα ἐντυπωσιακὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Aksam, μία περίτεχνη Χριστιανικὴ ἐκκλησία στὴν περιοχὴ τοῦ Βᾶν, στὴν ἀνατολικὴ Τουρκία καὶ συγκεκριμένα στὴν ἐπαρχία τοῦ Catak, σὲ μία κωμόπολη ποὺ ἔχει τὴν τουρκικὴ ὀνομασία, Korlu Koyu, ὅπου πρὶν ἀπὸ τὴν μικρασιατικὴ καταστροφὴ πρέπει νὰ εἶχε μία ἀνθηρὴ χριστιανικὴ κοινότητα, χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς κατοίκους σάν…..... ἀχούρι δηλαδὴ σὰν ἀποθήκη τροφῆς γιὰ τὰ ζῶα τοῦ χωριοῦ.
Τὸ ἀπίστευτο αὐτὸ θέαμα τῆς ἐκκλησίας, ὅπως δείχνει καὶ ἡ φωτογραφία ποὺ δημοσιεύει ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα, προκάλεσε τὸ δημοσιογραφικὸ ἐνδιαφέρων σὲ σημεῖο νὰ ἔρθει ἡ φωτογραφία αὐτὴ στὴν δημοσιότητα. Ἡ φωτογραφία αὐτὴ εἶναι  καὶ ἡ τρανὴ ἀπόδειξη γιὰ τὸ αἰσχρὸ κατάντημα ἑνὸς ἱεροῦ χώρου ὁ ὁποῖος σὲ κανονικὲς συνθῆκες θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν τουλάχιστον σεβαστὸς ἀπὸ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς τῆς ἰσλαμικῆς κυβέρνησης, τοῦ Ταΐπ Ἐρντογᾶν, τοῦ «φίλου» καί… ἀξιότιμου κουμπάρου τῆς χώρας μας, ποὺ δῆθεν κόπτεται γιὰ τὴν προστασία τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων τῆς Τουρκίας.

Ὅπως ἀποκαλύπτεται  στὸ δημοσίευα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, ἡ τοπικὴ Διεύθυνση Πολιτισμοῦ καὶ Ἐκπαίδευσης, ἔχοντας τὸ σημαντικὸ πρόβλημα τῆς ἔλλειψης σχολικῶν αἰθουσῶν γιὰ τὰ χωριὰ τῆς περιοχῆς καὶ ἐξετάζοντας τὰ διαθέσιμα κτίσματα, ἀποκάλυψε ὅτι ἕνα πραγματικὸ μεγαλοπρεπὲς κτίσμα ποὺ κάποτε ἦταν χριστιανικὸς ναός, σήμερα χρησιμοποιεῖται κυριολεκτικὰ γιὰ ἀχούρι. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ προβλημάτισε τὶς τοπικὲς ἐκπαιδευτικὲς καὶ πολιτιστικὲς ἀρχὲς καὶ ἄρχισαν νὰ ψάχνουν τὰ κτηματολόγια τῆς περιοχῆς γιὰ νὰ βροῦν τὸν πραγματικὸ ἰδιοκτήτη τῆς ἐκκλησίας, χωρὶς ὅμως κάποιο οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα. Ὁ ἐγκαταλειμμένος χῶρος τῆς ἐκκλησιᾶς εἶχε καταντήσει κοινόχρηστος γιὰ τὰ ζῶα ἀκόμα καὶ γιά… τὶς φυσικὲς ἀνάγκες τῶν περαστικῶν κτηνοτρόφων τῆς περιοχῆς. Αὐτὸ τὸ αἶσχος ἀπεικονίζεται μὲ τὸν πιὸ γλαφυρὸ τρόπο στὴν φωτογραφία τῆς ἐφημερίδας Akasam, ἡ ὁποία κατηγόρησε τὶς τοπικὲς ἀρχὲς ὅτι ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὸν πραγματικὰ περίτεχνο αὐτὸ κτίσμα ἀκόμα καὶ γιὰ τουριστικοὺς λόγους, τὸ ἔχουν καταντήσει σὲ αὐτὸ τὸ χάλι.  Ἡ φωτογραφία αὐτὴ ἐκτός του ὅτι θεωρεῖται ντροπὴ γιὰ τὸν πολιτισμό,  εἶναι κόλαφος γιὰ τὴν πολὺ διαφημιζόμενη προστασία τῶν θρησκευτικῶν μνημείων στὴν Τουρκία, ὅπως διαλαλοῦν πολὺ συχνὰ οἱ τουριστικὲς ἀρχὲς τῆς γειτονικῆς χώρας.

Καὶ ἐνῶ συμβαίνουν αὐτὰ τὰ αἴσχη στὴν Τουρκία, ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ἑτοιμαζόμαστε νὰ ἐπανεκλέξουμε δημάρχους καὶ περιφερειάρχες ποὺ ἔχουν πρόγραμμά τους νὰ γεμίσουν μὲ μιναρέδες τὶς πόλεις μας καὶ νὰ προωθήσουν μὲ κάθε μέσο, ἐν ὀνόματι τῆς ἀποκαλουμένης θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, (βλέπε διὰ τῆς βίας μουσουλμανοποίηση), τὴν νομιμοποίηση τῆς ἐγκατάστασης ἑκατοντάδων χιλιάδων φανατικῶν μουσουλμάνων, ἀλλοιώνοντας ἔτσι μὲ ἐγκληματικὸ καὶ προδοτικὸ τρόπο τὴν παραδοσιακὴ πληθυσμιακὴ καὶ θρησκευτικὴ δομὴ τῆς Ἑλλάδας. Θαυμάστε τοὺς λοιπόν!
 
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...