Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

 Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Κάτω Ἀχαΐα, χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος στήν Ἀκολουθία τῶν Β’ Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
Ὁ εὐσεβής Λαός τῆς πόλεως κατέκλυσε τόν Ἱερό Ναό καί τά πέριξ αὐτοῦ, ἐκφράζοντας τήν εὐλάβειά του πρός τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμα του ἀνεφέρθη στήν θαυμαστή μεσιτεία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πρός τόν Υἱόν καί Θεόν Της ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων, καθώς καί στήν παρηγορία πού δίδει στούς ἀνθρώπους πού κυκλώνουν τό ἅγιο Εἰκόνισμά Της καί καταφεύγουν εἰς Αὐτήν, μάλιστα σέ δύσκολους καιρούς, ὅπως εἶναι αὐτοί πού διανύομε.
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν πορεία τῶν ἐργασιῶν τοῦ νέου περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Κάτω Ἀχαΐας, ὁ ὁποῖος κτίζεται ἐπί τοῦ τόπου, ὅπου εὑρίσκετο ὁ μεγάλος Ναός τοῦ Βαπτιστοῦ τοῦ Σωτῆρος, ὁ ὁποῖος κατεστράφη ἀπό τόν σεισμό τῆς 8ης Ἰουνίου 2008.
«Νά δώσῃ ὁ Κύριος», εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, «ὥστε ὅλοι σας, μικροί καί μεγάλοι νά χαρῆτε αὐτό τό ἔργο, αὐτόν τόν Ναό, πού θά εἶναι κόσμημα τῆς Κάτω Ἀχαΐας καί τῆς Μητροπόλεώς μας ὅλης, καί νά ζήσετε ἐν χαρᾷ τήν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων του».     
Στήν ἱερά Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν ἐντύπωση προκάλεσε ἡ παρουσία νέων ἀνθρώπων καί παιδιῶν, τά ὁποῖα μέ εὐλάβεια πολλή διακονοῦσαν κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀκολουθίας.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπῄνεσε τόν Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας π. Ἀπόστολο Δημητρόπουλο, τούς συνεφημερίους του π. Παῦλο Παυλίδη καί π. Γεράσιμο Δημητρόπουλο, τούς συνεργάτες τους, Ἱεροψάλτες, Ἐπιτρόπους κ.ἄ., καί ὅλους τούς εὐσεβεῖς κατοίκους τῆς πόλεως τῆς Κάτω Ἀχαΐας, γιά τήν εὐλάβειά τους, τήν ἐργασία τους στόν Ἱερό Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου μας καί τήν διατήρηση ζωντανῆς τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεώς μας. 

 
 
πηγή anastasiosk.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...