Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος: Τά χαρίσματα τῆς νηστείας

Τά χαρίσματα τῆς νηστείας
Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος

Ἡ νηστεία εἶναι ὄχημα πού ἀνεβάζει στόν οὐρανό. Ἡ νηστεία γεννᾶ τούς προφῆτες, δίνει σοφία στούς νομοθέτες. Ἡ νηστεία εἶναι γενναῖο φρούριο τῆς ψυχῆς, πιστός συγκάτοικος τοῦ σώματος. Ἡ νηστεία εἶναι ὅπλο γιά τούς τέλειους., ἄσκηση γιά τούς ἀθηλητές. ἡ νηστεία ἀποκρούει τούς πειρασμούς, προετοιμάζει γιά τήν εὐσέβεια, εἶναι συγκάτοικος τῆς νήψης, εἶναι πρόξενος τῆς σωφροσύνης. Ἡ νηστεία ἔσβησε τή δύαμη τῆς φωτιᾶς· ἡ νηστεία ἔφραξε τά στόματα τῶν λιονταριῶν· ἡ νηστεία ἀνεβάζει τή προσευχή στόν οὐρανό. Ἡ νηστεία εἶναι μητέρα τῆς ὑγείας. Ἡ νηστεία εἶναι χαλιναγωγία τῆς νεότητας, στολίδι γιά τούς γέρους, καλή συντροφιά γιά τούς ὁδοιπόρους. Τό σῶμα ἐκείνου που νηστεύει εἶναι σεμνό, καί ἡ ψυχή του τίμια. Ἡ νηστεία ἀνέπαυσε τόν Λάζαρο στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ. Αὐτή λοιπόν ἄς ποθήσουμε ἐμεῖς, γιά νά ὑποδεχθεῖ καί ἐμᾶς ἠ ἀγακλιά τοῦ Ἀβραάμ. 

Ἄς ἀποφύγουμε τήν τρυφή καί τήν πολύγελη μέθη, τή μητέρα τῆς πορνείας. Ἡ μέθη δέν ὑποδέχεται τόν Κύριο. Ἡ μέθη ἀπόμακρύνει τό Ἅγιο Πνεῦμα. 
Ἡ νηστεία εἶναι εὐνομία τῆς πόλης, πειθραχία τοῦ πλήθους. Ἡ νηστεία εἶναι εἰρήνη τῶν σπιτιῶν. Ἡ νηστεία εἶναι χορηγός καί φύλακας τῆς παρθενίας. Ἡ νηστεία εἶναι δρόμος τῆς μετάνοιας. Ἡ νηστεία εἶναι πρόξενος τῶν δακρύων. Ἡ νηστεία δέν ἀγαπᾶ τόν κόσμο, οὔτε τά πράγματα πού εἶναι στόν κόσμο. Λοιπόν, ἄς μήν ἀποκάμουμε νηστεύοντας· διότι ὑπάρχουν Ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι ἀπογράφουν σέ κα΄θε ἐκκλησία αὐτούς πού νηστεύουν. Ἡ νηστεία δέν ἀποδέχεται τή μνησικακία· διότι αὐτοί πού σωρεύουν στόν ἑαυτό τους λύπες καί μνησικακίες, καί ἄν ἀκόμη νομίζουν ὅτι προσεύχονται ἥ νηστεύουν, μοιάζουν μ' αὐτούς πού ἀντλοῦν νερό καί τό βάζουν σέ σπασμένο πιθάρι. ὁ Κύριος δέ δέχεται τήν προσευχή αὐτοῦ πού μνησικακεῖ ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ του.

Περί νηστείας,
Ἐκδόσεις "Τό περιβόλι τῆς Παναγίας", σελ. 141


Ἡ νηστεία εἶναι ὄχημα πού ἀνεβάζει στόν οὐρανό. Ἡ νηστεία γεννᾶ τούς προφῆτες, δίνει σοφία στούς νομοθέτες. Ἡ νηστεία εἶναι γενναῖο φρούριο τῆς ψυχῆς, πιστός συγκάτοικος τοῦ σώματος. Ἡ νηστεία εἶναι ὅπλο γιά τούς τέλειους, ἄσκηση γιά τούς ἀθηλητές. ἡ νηστεία ἀποκρούει τούς πειρασμούς, προετοιμάζει γιά τήν εὐσέβεια, εἶναι συγκάτοικος τῆς νήψης, εἶναι πρόξενος τῆς σωφροσύνης. Ἡ νηστεία ἔσβησε τή δύναμη τῆς φωτιᾶς· ἡ νηστεία ἔφραξε τά στόματα τῶν λιονταριῶν· ἡ νηστεία ἀνεβάζει τή προσευχή στόν οὐρανό. Ἡ νηστεία εἶναι μητέρα τῆς ὑγείας. Ἡ νηστεία εἶναι χαλιναγωγία τῆς νεότητας, στολίδι γιά τούς γέρους, καλή συντροφιά γιά τούς ὁδοιπόρους. Τό σῶμα ἐκείνου που νηστεύει εἶναι σεμνό, καί ἡ ψυχή του τίμια. Ἡ νηστεία ἀνέπαυσε τόν Λάζαρο στούς κόλπους τοῦ Ἀβραάμ. Αὐτή λοιπόν ἄς ποθήσουμε ἐμεῖς, γιά νά ὑποδεχθεῖ καί ἐμᾶς ἠ ἀγακλιά τοῦ Ἀβραάμ.

Ἄς ἀποφύγουμε τήν τρυφή καί τήν πολύγελη μέθη, τή μητέρα τῆς πορνείας. Ἡ μέθη δέν ὑποδέχεται τόν Κύριο. Ἡ μέθη ἀπόμακρύνει τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Ἡ νηστεία εἶναι εὐνομία τῆς πόλης, πειθραχία τοῦ πλήθους. Ἡ νηστεία εἶναι εἰρήνη τῶν σπιτιῶν. Ἡ νηστεία εἶναι χορηγός καί φύλακας τῆς παρθενίας. Ἡ νηστεία εἶναι δρόμος τῆς μετάνοιας. Ἡ νηστεία εἶναι πρόξενος τῶν δακρύων. Ἡ νηστεία δέν ἀγαπᾶ τόν κόσμο, οὔτε τά πράγματα πού εἶναι στόν κόσμο. Λοιπόν, ἄς μήν ἀποκάμουμε νηστεύοντας· διότι ὑπάρχουν Ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι ἀπογράφουν σέ κα΄θε ἐκκλησία αὐτούς πού νηστεύουν. Ἡ νηστεία δέν ἀποδέχεται τή μνησικακία· διότι αὐτοί πού σωρεύουν στόν ἑαυτό τους λύπες καί μνησικακίες, καί ἄν ἀκόμη νομίζουν ὅτι προσεύχονται ἥ νηστεύουν, μοιάζουν μ' αὐτούς πού ἀντλοῦν νερό καί τό βάζουν σέ σπασμένο πιθάρι. ὁ Κύριος δέ δέχεται τήν προσευχή αὐτοῦ πού μνησικακεῖ ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ του.

Περί νηστείας,
Ἐκδόσεις "Τό περιβόλι τῆς Παναγίας", σελ. 141
 
Από Diana Vas
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...