Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν πόλη τῆς Κάτω Ἀχαΐας (φωτογραφίες)Μέ λαμπρότητα γιορτάστηκε ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Κάτω Ἀχαΐα καί στόν Ἱερό Ναό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στήν πλατεία τῆς πόλεως καί ἐξυπηρετεῖ τίς λειτουργικές ἀνάγκες τοῦ εὐσεβούς Λαοῦ, ἕως ὅτου ἀνεγερθῇ ὁ νέος περικαλλής Ναός τοῦ Τιμίου Προδρόμου, πολιούχου Κάτω Ἀχαΐας. (Ὁ παλαιός μεγάλος Ναός τοῦ Τιμίου Προδρόμου κατεστράφη ἀπό τόν μεγάλο σεισμό τοῦ 2008)

Τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο πρός τά πλήθη τῶν εὐσεβῶν κατοίκων τῆς Κάτω Ἀχαΐας καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει τόν Ἱερό Ναό καί τά πέριξ αὐτοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τά λόγια τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου ἀπό τό ἐξαποστειλάριο τῆς ἑορτῆς καί ἐξήγησε μέ θεολογική γλώσσα καί κατανοητά παραδείγματα γιατί ὁ Σταυρός εἶναι: « ὁ φύλαξ τῆς οἰκουμένης, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας, Βασιλέων τό κραταίωμα, πιστῶν τό στήριγμα, Ἀγγέλων ἡ δόξα καί τῶν δαιμόνων τό τραῦμα».

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεκοίνωσε ὅτι τήν ἑπομένη Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, θά γίνῃ ὁ ἀπολογισμός τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν, ἀλλά καί ὁ οἰκονομικός ἀπολογισμός τοῦ ἔργου τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ νέου περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Κάτω Ἀχαΐας καί ἐκάλεσε τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς, νά παραστοῦν ὥστε νά ἐνημερωθοῦν γιά τίς ἐργασίες πού ἔχουν γίνει μέχρι τώρα ὡς καί γιά τήν περαιτέρω πορεία τοῦ ἔργου.

πηγή: Ι.Ν. Αγίων Χαραλάμπους & Αντωνίου Κρύα Ιτεών Πατρών:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...