Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΙΕΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΜΑΤΟΣ

29-9-1943 Ο ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΑΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ιερ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΜΑΤΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
,
Ὁ π. Εἀάγγελος Τσαμᾶτος, καταγόταν ἀπό τὴν Παραμυθία. Ἐκεῖ ὑπηρέτησε ὡς ἱερεύς στὸν ἱερό Ναὸ Παναγίας κι ἔπειτα στὸν Ἅγιο Νικόλαο Σιαμετίου. Στὸ Βαλκανικὸ πόλεμο, ἔλαβε μέρος καὶ τραυματίσθηκε. Κατὰ τὴν Κατοχὴ, ὅταν δὲν ὑπῆρχε ὁ Μητροπολίτης, ἔμεινε στὴ Μητρόπολι συμβουλεύοντας καὶ ἐνθαρρύνοντας τοὺς χριστιανοὺς. Στὶς 27 Σεπτεμβρίου τοῦ ’43 τὸν ἔπιασαν οἱ Γερμανοὶ μὲ ἄλλους προκρίτους καὶ τοὺς τουφέκισαν ἔξω ἀπ’ τὴν πόλι στὴ θέσι «Ἀγρός Τσαμάτου»........

[Συμπληρωματικὰ ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Παναγιώτη Χρ. Τσαμάτου: «’Eν Παραμυθία τῇ 29/ 9/ 1943», ὁ Παπαβαγγέλης, τὴν τελευταῖα νύχτα καὶ λίγο πρὶν τὴν ἔξοδό τους πρὸς τὸν τόπο τῆς ἐκτελέσεως, στὶς 29 Σεπτεμβρίου, ἔψαλλε γιὰ τὸν ἐαυτό του καὶ ὅλους τοὺς συγκρατούμενούς του, τὴν νεκρώσιμη ἀκολουθία. Πηγὴ τῆς φωτογραφίας τοῦ ἱερέα, εἶναι τὸ βιβλίο τοῦ κυρίου Παναγιώτη Τσαμάτου] .
ΙΕΡΕΙΣ
,
,
,Περισσότερα γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν 49 προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στὸ :http://ellpalmos.blogspot.gr/
,
.
πηγή  :   http://wp.me/p12k4g-5EK
,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...