Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στην Κάτω Αχαΐα

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Πάτρα. Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Κάτω Ἀχαΐας.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε περί τῆς δυνάμεως τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί τῆς Σταυροαναστάσιμης πορείας τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀνήμερα ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στή σχέση τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Τίμιο Σταυρό καί στήν δύναμη τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία παρεμβάλλεται γιά νά διαρρήξῃ αὐτή τήν σχέση ἀνάμεσα στόν ἄνθρωπο καί τόν Θεῖο Ἐσταυρωμένο.

Ἐπίσης, ἐτόνισε ὃτι τό μήνυμα τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία διά τῆς ταπεινώσεως φθάνει στή θυσία....

Δραττόμενος δέ τῆς εὐκαιρίας, τῆς παρουσίας πολλῶν Πολιτικῶν στήν Θεία Λειτουργία καί ἀναφερόμενος στίς ἐπικείμενες ἐκλογές, ἐτόνισε ὅτι ὅσοι ἔθεσαν ὡς στόχο τῆς ζωῆς τους νά ὑπηρετήσουν αὐτόν τόν Λαό, πρέπει νά εἶναι ἕτοιμοι νά θυσιαστοῦν γιά αὐτόν.

Ἡ ὅποια θέση, εἴτε τοῦ Ἐπισκόπου, εἴτε τῶν Πολιτικῶν Ἀρχόντων κ.λ.π. καταξιώνεται μόνο, ὅταν ὑπηρετεῖς καί μέ πνεῦμα θυσιαστικής διακονίας προσφέρεσαι γιά τόν ἄλλο.

Πέρασαν οἱ καιροί, πού ὅποιοι κατεῖχαν κάποιες θέσεις ὑπηρετοῦντο ἀπό τούς ἄλλους. Τώρα πρέπει νά διακονήσωμε αὐτόν τόν Λαό, αἳροντες τόν Σταυρό τῆς μαρτυρικῆς πορείας γιά νά ζήσῃ ὁ τόπος μας τήν Ἀνάσταση.

Ἄν δέν σκεπτόμεθα καί ἐργαζόμεθα ἔτσι, ἄς ἀφήσωμε ἐλεύθερο τό πεδίο νά ἐργασθοῦν οἱ ἄλλοι.

Ὅποιος, λοιπόν, ἐπιθυμεῖ νά κατέχῃ θέση στήν πολιτική σκηνή, ἄς ἔχει τό πνεῦμα τῆς ἀγάπης πρός αὐτόν τόν Λαό, τῆς ταπείνωσης, τῆς διάθεσης νά ἀνέλθῃ στό Σταυρό, θυσιαζόμενος, γιά νά δῇ ὁ τόπος μας καλύτερες ἡμέρες. Εἰδ’ ἄλλως ἄς μή προχωρήσῃ.

Σέ ὅλες τίς ἱερές ἀκολουθίες συμμετεῖχαν οἱ Τοπικοί Ἄρχοντες, Ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί Φορέων καί πλῆθος κόσμου.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...