Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Δελτίο τύπου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) σχετικὰ μὲ δηλώσεις τῆς Ἀναπλ. Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ τῆς ΟΛΜΕ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2015
Ἀριθμ. Πρωτ.: 125
Μὲ ἀφορμὴ ἀφενὸς ὅσα δήλωσε ἡ νέα Ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸς Παιδείας, κ. Σία Ἀναγνωστοπούλου, σὲ συνέντευξή της «Στὸ Κόκκινο» καὶ ἀφετέρου ἕνα Δελτίο Τύπου τῆς ΟΛΜΕ, σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων αἰσθάνεται τὴν ὑποχρέωση νὰ ὑπενθυμίσει πρὸς ὅλους ὅτι τὸ ζήτημα ἔχει λυθεῖ ὁριστικὰ μὲ τελεσίδικες ἀποφάσεις τῶν ἑλληνικῶν δικαστηρίων, ποὺ δεσμεύουν τὴ διοίκηση καὶ ἑπομένως τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ἅπαντες οἱ ἁρμόδιοι γιὰ τὴ λήψη ἀποφάσεων ἀλλὰ καὶ οἱ συνάδελφοι συνδικαλιστὲς ὀφείλουν νὰ μελετήσουν σὲ βάθος τὸ περιεχόμενο τῆς τελευταίας Ἐγκυκλίου καθὼς καὶ τῶν σχετικῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων, πρὶν προβοῦν σὲ προτάσεις καὶ διατυπώσουν ἀπόψεις γιὰ τὸ ζήτημα. Ἡ ἐν λόγω Ἐγκύκλιος τοῦ τ. Ὑπουργοῦ Παιδείας Ἀ. Λοβέρδου γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς ἀποτελεῖ ἀκριβῶς συμμόρφωση τῆς ἡγεσίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μὲ τὸ περιεχόμενο τῶν δικαστικῶν ἀποφάσεων ποὺ προέκυψε μετὰ ἀπὸ ἐντατικὴ ἐνασχόληση μὲ τὸ ζήτημα στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τὶς σχετικὲς ἀπαραίτητες παρεμβάσεις τῆς Πανελλήνιας...
Ἕνωσης Θεολόγων.
Ἐὰν ἡ Ἕνωση Ἀθέων ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 15-20 μέλη, θεωρεῖ «Ἐλπιδοφόρο ξεκίνημα γιὰ τὴν νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας» τὶς δηλώσεις τῆς Ἀν. Ὑπουργοῦ, τοῦτο θὰ πρέπει νὰ βάλει σὲ σκέψεις τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὸ ποιοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀνακινοῦν ἕνα ζήτημα ποὺ ἔχει ὁριστικὰ ἐπιλυθεῖ καὶ ποιὲς σκοπιμότητες ἐξυπηρετοῦν. Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων περίμενε ἀπὸ ὅσους στελεχώνουν αὐτὴν τὴν Κυβέρνηση νὰ ἔχουν τὴν διάθεση νὰ διαλέγονται μὲ τοὺς κλάδους τῶν ἐκπαιδευτικῶν, πρὶν νὰ ἀποφασίζουν γιὰ θέματα ποὺ τοὺς ἀφοροῦν ἄμεσα. Πιστεύουμε ὅτι ἀποφάσεις ποὺ παίρνονται ἐν βρασμῶ καὶ χωρὶς συζήτηση καὶ ἀναζήτηση λύσεων σὲ ἄμεση συνεργασία μὲ τοὺς ἐνδιαφερομένους ἐκπαιδευτικούς, μόνον σὲ κακὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὴν παιδεία μας μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν. Ἡ παιδεία μας ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ σοβαροὺς καὶ ἐμπεριστατωμένους, ἀπὸ παιδαγωγικῆς πλευρᾶς, χειρισμοὺς καὶ σὲ κάθε περίπτωση δὲν ἀντέχει σὲ ἄλλους ἐπιπόλαιους πειραματισμούς. 
Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων:
1. Ἐκφράζει τὴν ἀντίθεσή της σὲ ἀποφάσεις ποὺ ἀφοροῦν τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ λαμβάνονται αὐθαίρετα καὶ αὐταρχικὰ καὶ ἐν ἀγνοία τῶν Θεολόγων ἐκπαιδευτικῶν. 2. Δηλώνει ἕτοιμη νὰ συνεργασθεῖ στενὰ μὲ τὴ νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ὥστε νὰ ὑπάρξει σαφὴς καὶ ἐμπεριστατωμένη ἐνημέρωση σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά, ἐπὶ τῆ βάσει τῶν ὅσων ἔχουν προκύψει ἀπὸ τὸ 2008 καὶ ἑξῆς ὅποτε καὶ δημιουργήθηκε, ὡς μὴ ὄφειλε, τὸ ἐν λόγω ζήτημα. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ διάλογος καὶ ἡ ἐνημέρωση μὲ τὴ νέα Ἀν. Ὑπουργὸ Παιδείας εἶναι ὁ μόνος τρόπος ποὺ μπορεῖ νὰ λειτουργήσει γόνιμα γιὰ ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργείου ποὺ ἀφοροῦν ἄμεσά τους ἐκπαιδευτικούς. 3. Λυπούμαστε γιὰ τὴν διοίκηση τῆς ΟΛΜΕ ποὺ ἀποφάσισε νὰ μὴν συνεργάζεται μὲ τὸν κλάδο μας γιὰ θέματα ποὺ μᾶς ἀφοροῦν, ἀλλὰ νὰ ἐνεργεῖ αὐθαίρετα εἰς βάρος καὶ ἐν ἀγνοία μας, κάτι τὸ ὁποῖο θεωροῦμε ὅτι δὲν τιμᾶ καθόλου τὸ ΔΣ τῆς ΟΛΜΕ.
Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...