Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

Ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Κάτω Ἀχαΐα


●Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, 13.9.2017, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Σταυροῦ Κάτω Ἀχαΐας, ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

Ὁ Θεοφιλέστατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη στὸ ἱστορικὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ στὰ πνευματικὰ μηνύματα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν μεγάλη αὐτὴ Δεσποτικὴ ἑορτή.

●Ἀνήμερα, 14.9.2017, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους Λαοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη, στὴν θεολογία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στὴν σημασία του Σταυροῦ γιὰ τὴ ζωὴ τῶν πιστῶν, ἐνῶ μετέφερε τὶς ἐμπειρίες του ἀπὸ τὴν προσκυνηματικὴ θεωρία πού πραγματοποίησε μὲ μεγάλη ὁμάδα Πατρινῶν στοὺς Ἁγίους Τόπους κατά τάς παρελθούσας ἡμέρας.

Ἐπίσης, ἔκαμε λόγο γιὰ τὴν φωτιὰ ποὺ ξέσπασε λίγες ἡμέρες πρίν, στὴν περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Ἀχαΐας, ἡ ὁποία παρ’ ὀλίγον νὰ κατακαύσῃ τὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Μαρίτσης καὶ τὰ Χωριὰ, Ἄρλα καὶ Ἐλαιοχώριο.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε καὶ συνεχάρη τὸν Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολο Κατσιφάρα, τὸν Δήμαρχο Δυτικῆς Ἀχαΐας κ .Χρῖστο Νικολάου, τοὺς Διοικητάς τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος καὶ ὅλους τούς Πυροσβέστες, ὡς καὶ τὶς Ἀστυνομικὲς Δυνάμεις καὶ τὰ λοιπὰ Σώματα Ἀσφαλείας, γιατί μὲ ζῆλο καὶ θυσιαστικὸ φρόνημα κατέβαλαν ὑπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου νὰ κατασβέσουν τὴν πυρκαϊά.

Ἀναφορὰ ἔκαμε ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος καὶ στοὺς Ἱερεῖς τῶν χωριῶν ποὺ ἐπλήγησαν, ὡς καὶ στὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Δύμης, π. Ἀπόστολο Δημητρόπουλο, οἱ ὁποῖοι προσέτρεξαν ἀμέσως προκειμένου νὰ συμπαρασταθοῦν στοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς Δυτικῆς Ἀχαΐας.

Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Γεώργιος Ἀγγελόπουλος, ὁ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικολάου καὶ Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Γενικὸς Περιφερειακὸς Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Δυτικῆς Ἑλλάδος, Ὑποστράτηγος Ἀδαμάντιος Μητρόπουλος, ὁ Διευθυντὴς τῆς Διεύθυνσης Ἀστυνομίας Ἀχαΐας, Ταξίαρχος Νικόλαος Κοτρωνιᾶς καὶ Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καὶ Φορέων.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...