ΠΑΙΣΙΟΣ
Αχ αδερφοί μου, στους καιρούς αυτούς, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψις πολύ, επιθέσεις Εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη.
Σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρίαν της ψυχής, όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζια, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά.
Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα, οκνηροί εις υπερθετικόν βαθμόν.
Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία, θα κατέχουν την πρώτην θέσιν στην ζωή των ανθρώπων. 
Δείτε παρακάτω το βίντεο και ακούστε
 την φωνή του Αγίου Παϊσίου