Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014

Οι γονείς ευλογούνται από τα τέκνα των, εάν σωθούν.-Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής (2/11/1897 – 28/8/1959)

Νικόλαος Γύζης,
Νικόλαος Γύζης
Οι γονείς ευλογούνται από τα τέκνα των, εάν σωθούν.
Και γίνεται η φωτεινή ζωή των παιδιών λύχνος εις αυτούς. Τους δίδεται χάρις.
Και μέχρις επτά γενεάς προσδοκούν γενεαλογικώς να λάβουν βοήθειαν από ιούς μοναχούς.
Και πολλοί σώζονται εξ ημών, εάν πολιτευώμεθα καθώς αρέσει ο Θεός. Δι’ αυτό πρέπει αγώνας μέχρι θανάτου, υπακοή και υπομονή….....

Τις οίδε, παιδί μου, τα κρίματα του Θεού;
Όλα είναι γνωστά ενώπιόν του. Μέσα εις τας αγκάλας του ευρισκόμεθα.
Όλα τα βλέπει και τίποτε δεν τον λανθάνει.
Αλλά το θέλημά του κανείς δεν το ηξεύρει.
Τα έργα του Σατανά είναι τίποτα κοντά εις την δύναμιν του Θεού… 

πηγή  diakonima.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...