Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Γιὰ τὸν θρύλο τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς


Λίγες μόνο μέρες μετὰ τὴν ­ἐπίσημη ἁ­­γιοκατάταξη τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγι­ορείτου, ὁ ὁποῖος ἐπανειλημμένως εἶχε πεῖ ὅτι θὰ μᾶς δώσει καὶ πάλι ὁ Θεὸς τὴν Πόλη, ἡ μεγάλης κυκλοφορίας τουρκικὴ ἐφημερίδα «Σαμπὰχ» ἔκανε ἕνα ἐκπληκτικὸ ὁλοσέλιδο ἀφιέρωμα στὰ «ἄλυτα ­μυστήρια τοῦ θρυλικοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας», ὅπως τὸ ἐπιγράφει.

Ἔτσι ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα γράφει γιὰ τὸν θρύλο τοῦ «Κρυμμένου Πατριάρχη»: Ὅταν ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητὴς ­εἰσέβαλε στὸ ναό, ὁ τελευταῖος Πατριάρχης τελοῦ­σε θεία Λειτουργία στὸ νότιο μέρος τοῦ ναοῦ, σὲ μιὰ μυστικὴ πύλη, στὸ τέλος ἑνὸς κλειστοῦ διαδρόμου, γνωστὴ καὶ ὡς «Κλει­­στὴ Πύλη». Καὶ μόλις οἱ ὀρδὲς τοῦ ὀθωμανικοῦ στρατοῦ προσέγγισαν τὸ ση­­μεῖο αὐτὸ τοῦ ναοῦ, μαζὶ μὲ τὴ συνοδεία του ὁ Πατριάρχης μπῆκε στὴν πύλη καὶ χάθηκε, χωρὶς ποτὲ κανεὶς νὰ τολμήσει νὰ τὴν ἀνοίξει.

Σύμφωνα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα κάθε χρόνο τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως βρίσκουν μπροστὰ στὴν πύλη.....
κόκκινα αὐγά. Ἡ σχετικὴ προφητεία θέλει, συνεχίζει ἡ ἐφημερίδα, ὅταν ἡ πύλη αὐτὴ ἀνοίξει, νὰ ἀκουστοῦν ξανὰ ὀρθόδοξες ψαλμωδίες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ναοῦ.

Τὸ δημοσίευμα ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι καὶ ἡ ἴδια ἡ κατασκευὴ τῆς ἐκκλησίας βασίστηκε στὸ χριστιανικὸ σύμβολο τοῦ Σταυ­ροῦ καὶ ὅτι «στὴν ὀροφὴ τοῦ ναοῦ βρίσκεται ὁ Σταυρὸς τοῦ Ἀποστόλου Ἁ­­γίου Ἀνδρέα, ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης, ἕνα σύμβολο ποὺ δὲν χάθηκε στὴ διάρκεια τῶν ­αἰώνων» («Κυ­ριακάτικη Δημοκρα­τία» 8-3-2015). Αὐ­τὰ μεταξὺ τῶν ἄλλων γράφει ξα­φνικὰ ἡ «Σαμπάχ». Δὲν μπο­ροῦμε νὰ γνωρίζουμε τὰ κίνητρά της. Ἴσως καταλαβαίνουν πότε - πότε ὅτι τὰ χώματα ποὺ πατοῦν δὲν εἶναι δικά τους. Ἐκεῖνο ὅ­­μως ποὺ γνωρίζουμε πολὺ καλὰ εἶναι ὅτι τὰ νήματα τῆς Ἱστορίας τὰ κινεῖ ὁ Θεός. Τὴν ἱστορία ἀνθρώπων καὶ λα­ῶν τὴν παρακολουθεῖ καὶ τὴν ­ρυθμίζει ἀοράτως ὁ ­ἀκριβοδίκαιος Κριτὴς τοῦ κό­­σμου. Θὰ ἔλθει ἡ ὥρα ποὺ θὰ ­παταχθοῦν οἱ ἀδικίες καὶ οἱ γενοκτονίες. Θὰ λάμψει καὶ θὰ ἀκτινοβολήσει ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Δὲν θὰ ἐπικρατοῦν αἰώνια οἱ νόμοι τῆς ζούγκλας καὶ τοῦ ἰσχυροτέρου.

πηγη:osotir.org
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...