Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Δεύτερη γλώσσα τὰ Ἑλληνικὰ στην Αυστραλία!

Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς Διαμόρφωσης τοῦ Ἐθνικοῦ Προγράμματος Διδασκαλίας Γλωσσῶν τῆς Αὐστραλίας (ACARA) χαιρετίστηκε μὲ θέρμη ἀπὸ τὴν ὁμογενῆ Ὁμοσπονδιακὴ βουλευτὴ τοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος, Μαρία Βαμβακινοὺ ἀπὸ τὸ 2012. Ἡ ἀποδοχὴ ἔκτοτε εἶναι μεγάλη καὶ ὄχι μόνον στοὺς ἑλληνικῆς καταγωγῆς μαθητές.
Ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα μπαίνει δυναμικὰ στὰ σχολεῖα τῆς Αὐστραλίας καθὼς θὰ συμπεριλαμβάνεται ὡς δεύτερη γλώσσα καὶ ὄχι ὡς διδασκόμενη μόνο σὲ μαθητὲς ἑλληνικῆς καταγωγῆς........
Κεντρικὸ ρόλο στὴν ἐξέλιξη αὐτὴ ἔπαιξε ὁ Συντονιστὴς Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου Μελβούρνης, Βασίλειος Γκόκας ποὺ συντόνιζε τὴν παρέμβαση τῆς ὁμογένειας καὶ ὁ ὁποῖος τόνισε στὴν Ἐπιτροπὴ ACARA ὅτι: «Ἡ διδασκαλία τῶν Γλωσσῶν, ὅπως τονίζεται στὸ Ἀναλυτικὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς τομεῖς μάθησης καὶ βασικὸ συστατικό τῆς ἐκπαιδευτικῆς ἐμπειρίας ὅλων τῶν μαθητῶν».
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...