Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016

Νά πῶς θά ἐπαληθευθεῖ ἡ Ἀποκάλυψη καί πῶς θά ἐμφανίζεται ὁ Ἀντίχριστος ταυτόχρονα σέ ὅλον τόν κόσμο γιά νά τόν προσκυνήσει!!! (βίντεο)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ  ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ συγχωρεθέντος μοναχοῦ Παρθενίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἀποκαλύπτουμε πῶς θά ἐμφανίζεται ὁ Ἀντίχριστος στούς ἔσχατους καιρούς σέ ὅλον τόν κόσμο ταυτόχρονα καί θά ἐπιβάλλεται διά νόμου νά τόν προσκυνοῦν ὅλοι!
Εἴτε μέ τήν τεχνολογία τοῦ ὁλογράμματος, εἴτε μέ τήν παρεμφερή τεχνολογία τρισδιάστατης εἰκόνας 3d  θά ἐμφανίζεται σέ δημόσιους χώρους ὁ Ἀντίχριστος ταυτόχρονα σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα καί θά ἐπιβάλλεται ἡ προσκύνησίς του ὡς Θεό. Ἀκριβῶς ὅπως μᾶς λέγουν καί προειδοποιοῦν ἡ Ἀποκάλυψις καί πολλοί Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας στίς προφητεῖες τους περί Ἀντιχρίστου καί ἐσχάτων χρόνων. Ὅποιος θά ἀρνεῖται νά τόν προσκυνήσει, θά διώκεται, θά συλλαμβάνεται καί θά ὁδηγεῖται σέ θάνατο...."καί πλανᾷ (ὁ ψευδοπροφήτης τοῦ Ἀντιχρίστου) τούς κατοικοῦντας ἐπί τῆς γῆς 
διά τά σημεῖα ἅ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, 
λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπι τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, 
ὅς εἶχε τήν πληγήν τῆς μαχαίρας καί ἔζησε. 
καί ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, 
ἵνα καί λαλήσῃ ἡ εἰκών τοῦ θηρίου καί ποιήσῃ, 
ὅσοι ἐάν μή προσκηνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι"
(Ἀποκ. ιγ΄, 14-15)


Σελίδα 147 (Τά ἀνησυχητικά σημεῖα τῶν καιρῶν)
Παραθέτουμε καί ἀντίστοιχα βίντεο πού ἐπιβεβαιώνουν τόσο ἀπό μαρτυρίες ἐπιστημόνων-τεχνικῶν ὅσο καί ἀπό πραγματικά συμβάντα χρήσης τοῦ ὀλογράμματος καί τῆς τρισδιάστατης εἰκόνας σέ κοινό δημόσια, τοῦ λόγου τό ἀληθές! 
Νά πῶς ὁ Ἀντίχριστος θά ἐμφανίζεται καί πῶς θά εἶναι ψευδῶς "πανταχοῦ παρών" καί τούς πάντας πλανῶν....
Βίντεο:


Πηγή βίντεο τοῦ ἄρθρου μας:  https://www.youtube.com/watch?v=dDceq9Xn_4w (ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ)
Πηγή εἰκόνων: ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ-Σιωνιστκή συνωμοσία, μοναχοῦ Παρθενίου, Ἐκδόσεις: ΣΤΕΡΕΩΜΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΑΡΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ: Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ


Δεῖτε καί ἄλλα ἐνδιαφέροντα βίντεο μέ τήν τεχνολογία τοῦ ὀλογράμματος νά εἰσβάλλει ὅλο καί περισσότερο στή ζωή μας ἐδῶ:
Ὁ Ἐρντογάν διαφημίζει τό ὁλόγραμμα καί κάνει τόν ἑαυτό του "πειραματόζωό" του!
Ὁλογράμματα στήν ΜΦΙ Κρήτης!
Ὁλόγραμμα στό ἀεροδρόμιο τοῦ Ἐδιμβούργου γιά τήν ἐξυπηρέτηση πελατῶν! 
 
 
πηγή: kaiomenivatos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...