Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Γενοκτονία


«Συγκλονιστικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ ‟γενοκτονία’’ ποὺ γίνεται καθημερινὰ στοὺς ἑλληνικοὺς δρόμους παρουσίασε στὴ Μόνιμη Ἐπιτροπὴ Ὁδικῆς Ἀσφάλειας ὁ Ἀναστάσιος Μαρκουΐζος, γνωστὸς ὡς Ἰαβέρης» στὸν κόσμο τῶν αὐτοκινητιστῶν. Ὅπως ἀνέφερε εἰδικότερα: «Μέσα σὲ ἕνα χρόνο εἴχαμε 1.600 νεκροὺς καὶ 20.000 τραυματίες σὲ τροχαῖα ἀτυχήματα. Κάθε ἡμέρα ἔχουμε 5 νεκρούς, 5 τετραπληγικούς, 10 παραπληγικούς, 60 τραυματίες, ἐνῶ δεκάδες χιλιάδες εὐρὼ εἶναι τὸ κόστος σὲ ὑλικὲς ζημιές....

(...) Τὰ πιὸ πολλὰ τροχαῖα ἀτυχήματα συμβαίνουν σὲ κατοικημένες περιοχὲς μὲ ταχύτητες κάτω ἀπὸ 45 χλμ. τὴν ὥρα. Καὶ τὰ περισσότερα θύματα ποὺ ἀφήνουν τὴν τελευταία τους πνοὴ στὴν ἄσφαλτο εἶναι κάτω τῶν 30 ἐτῶν. Σύμφωνα μάλιστα μὲ τὰ τελευταῖα στοιχεῖα τὸ 60 μὲ 70% τῶν θυμάτων ἀπὸ τροχαῖα ἀτυχήματα εἶναι ἡλικίας 15-29. (...) 

Αἰτία; Οἱ τραγικοὶ δρόμοι καὶ οἱ ἐπικίνδυνοι ὁδηγοὶ ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ἀδιαφορία ὁδηγοῦν σὲ ἕνα ἐγκληματικὸ ἀποτέλεσμα, ὅπως ἐξήγησε» ὁ ἴδιος. «Καὶ αὐτὰ μᾶς κατατάσσουν στὴν 28η καὶ τελευταία θέση στὴν ΕΕ». Ὁ ἔμπειρος αὐτοκινητιστὴς τόνισε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: 

«Μέσα στὰ τελευταῖα ἑκατὸ χρόνια, στὴν Ἑλλάδα ποὺ πέρασε καὶ δύο πολέμους, ἔχασαν τὴ ζωή τους σὲ ὥρα μάχης 70.000 Ἑλληνόπουλα. Στὰ 60 τελευταῖα χρόνια μὲ τὸ αὐτοκίνητο ἔχασαν τὴ ζωή τους 140.000 ἄνθρωποι (...) ἐνῶ 350.000 ἔμειναν ἀνάπηροι» («news247» 11-2-2016). 

Κατάπληξη καὶ θλίψη βαθιὰ προξενοῦν στὴν ψυχή μας οἱ τραγικὲς αὐτὲς διαπιστώσεις γιὰ τὰ τροχαῖα δυστυχήματα ποὺ ξεκληρίζουν τὴ νεολαία στὴν πατρίδα μας. Αὐτὸς ὁ «ποταμὸς αἵματος» πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀναχαιτισθεῖ.Εἶναι ἀνάγκη ἐπείγουσα νὰ ἀναπτυχθεῖ σὲ πανελλήνιο ἐπίπεδο συστηματικὴ προσπάθεια ἀπὸ ὅλους τοὺς ἁρμόδιους φορεῖς τοῦ κράτους γιὰ τὴν πρόληψη τῆς φοβερῆς αὐτῆς μάστιγας ποὺ ἔχει διαστάσεις γενοκτονίας. Πάν­τως τὸ σχολεῖο καὶ ἡ οἱκογένεια πρέπει νὰ βρίσκονται στὴν πρωτοπορία αὐτῆς τῆς ἐθνικῆς πανστρατιᾶς.

περ. Ο ΣΩΤΗΡ
 
πηγή: kataskinosi-agkyra.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...