Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

Το Παιδί και το σχολείο άλλων εποχών μέσα από 30 φωτογραφίες


1a

Οι φωτογραφίες είναι τόσο δυνατές που όποιδήποτε σχόλιο δικό μας είναι περιττό....

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

19

20

21
26
27
28


29

30

31

32

34

36

Οι φωτογραφίες είναι από το ΦΒ “φωτογραφίες μνήμες παράδοση”
Δε στάθηκε δυνατόν να μάθουμε λεπτομέρειες για τις πιο πάνω φωτογραφίες


πηγή: iscreta.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...