Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Φωτογραφίες από την ετοιμασία της ευλογίας (φυλαχτό), που προσφέρθηκε στην εορτή της Αποδόσεως του Πάσχα στον Άγ. Νικόλαο Αλυκών

12 Μαΐου 2018

Φωτογραφίες: Ελληνορθόδοξος Παλμός
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...