Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Συγκλονιστικὴ εἴδηση: ἀρχίζει συζήτηση γιὰ τις ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις και κυρίως για τὴν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων σὲ 12 ναυτικὰ μίλια!


 Ἂς θυμηθοῦμε τί εἶχε πεῖ ὁ π.Παίσιος γιὰ τὸ θέμα,ὅταν ρωτήθηκε σχετικὰ ἀπὸ προσκυνητή:
"Κάποτε , εἶχα πάει στὸν Γέροντα μὲ ἕνα φίλο μου καὶ ἐκεῖ συναντήσαμε μία παρέα ἀπὸ πέντε παιδιὰ . Τότε ρώτησα τὸν Γέροντα ποιὲς προέβλεπε νὰ εἶναι οἱ ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὴν Τουρκία . Γέροντα , τοῦ λέω , ἂπ΄τὴν Ἀλεξανδρούπολη εἴμαστε . Μήπως μᾶς πιάσει ἡ μπόρα κατὰ κεῖ;
Μοῦ ἀπαντᾶ : Κοίταξε νὰ δεῖς . Οἱ Τοῦρκοι δὲν θὰ μποῦν στὴν Ἀλεξανδρούπολη . Θὰ κάνουν μόνο μία πρόκληση στὴν Ἑλλάδα , ποὺ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὴν αἰγιαλίτιδα ζώνη . Καὶ ἐμᾶς θὰ μᾶς πιάσει πείνα . Θὰ πεινάσει ἡ Ἑλλάδα . Καὶ ἐπειδὴ θὰ κρατήσει αὐτὴ μπόρα κάποιο διάστημα , μῆνες θὰ εἶναι , «θὰ ποῦμε τὸ ψωμὶ ψωμάκι » .
 Μετὰ ρωτάω : Γέροντα , πῶς θὰ καταλάβω ἐγὼ ὅτι θὰ εἴμαστε κοντὰ στὸν πόλεμο ;  Ὅταν , λέει , θὰ ἀκούσεις στὴν τηλεόραση νὰ γίνεται θέμα γιὰ τὰ μίλια , γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν μιλίων (τῆς αἰγιαλίτιδας ζώνης ) ἀπὸ 6 σὲ 12 μίλια , τότε ἀπὸ πίσω ἔρχεται ὁ πόλεμος ."

Η Είδηση έχει ως εξής: Δέσμη τεσσάρων μέτρων γιὰ τὴν ἐπίτευξη συμφωνίας μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας στὸ Αἰγαῖο προτείνει ἡ γνωστὴ δεξαμενὴ σκέψης «Διεθνὴς Ὁμάδα Κρίσεων» (International Crisis Group - ICG). To ICG θεωρεῖ ὅτι ἔχει ἔρθει ἡ στιγμὴ ποὺ οἱ δύο χῶρες μποροῦν νὰ φθάσουν σὲ λύση τῶν προβλημάτων στὸ Αἰγαῖο, σημειώνοντας ὅτι...

 ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Ἑλλάδα ποὺ προκαλεῖ ἀνάγκη γιὰ περικοπὲς στὶς ἀμυντικὲς δαπάνες, ἡ νέα ἐπικράτηση τοῦ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν καὶ ἡ ἀνεπίσημη ἄρση τῶν ὑπερπτήσεων πάνω ἀπὸ ἑλληνικὰ νησιὰ ἐντός του 2011 συνθέτουν ἕνα σκηνικὸ ὥριμο γιὰ λύση, παρὰ τὰ προβλήματα ποὺ θὰ ὑπάρξουν, εἰδικὰ στὴν Ἑλλάδα, ὥστε μία λύση νὰ περάσει ἀπὸ τὴν κοινὴ γνώμη.
Οἱ δέσμες μέτρων ποὺ προτείνει τὸ ICG εἶναι:
1. Ἡ ἐπισημοποίηση τῆς ἄρσης τῶν ὑπερπτήσεων σὲ κατοικημένα ἑλληνικὰ νησιὰ ἀπὸ τὴν Τουρκία (σσ. δὲν ἀναφέρει τί πρέπει νὰ συμβεῖ μὲ τὶς ὑπερπτήσεις σὲ ἀκατοίκητα νησιά). Παράλληλα, ἡ Ἑλλάδα θὰ πρέπει νὰ δεσμευτεῖ νὰ ἀποστρατιωτικοποιήσει νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, βάσει δεσμεύσεων ποὺ ἔχει ἀναλάβει ἀπὸ παλαιότερες διεθνεῖς συνθῆκες, ἐφόσον μία συνολικὴ λύση γιὰ τὸ Αἰγαῖο γίνει πραγματικότητα. Ἡ Ἄγκυρα θὰ πρέπει νὰ διαλύσει ἢ νὰ μεταφέρει στὴν ἐνδοχώρα τὴν ἐπονομαζόμενη «Στρατιὰ τοῦ Αἰγαίου».
2. Καὶ οἱ δύο πλευρὲς πρέπει νὰ δεσμευτοῦν νὰ διαπραγματευθοῦν εἰδικὲς ρυθμίσεις γιὰ τὸ Αἰγαῖο, βάσει τῶν ὅσων προβλέπει ἡ Σύμβαση γιὰ τὸ Δίκαιό της Θάλασσας καὶ ἰδιαίτερα βάσει τῶν προβλέψεών της γιὰ εὐθιδικία καὶ εἰδικὲς περιστάσεις. Ἡ Ἑλλάδα, κατὰ τὸ ICG, θὰ πρέπει νὰ ἀναγνωρίσει ὅτι ἡ Τουρκία, ὡς παράκτιο κράτος, ἔχει δικαιώματα στὶς θαλάσσιες ζῶνες στὸ Αἰγαῖο. Ἡ Ἄγκυρα θὰ πρέπει νὰ δεσμευτεῖ ὅτι θὰ ἐπικυρώσει τὴ Σύμβαση καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὸ δικαίωμα τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐπεκτείνει τὰ χωρικά της ὕδατα στὰ 12 ναυτικὰ μίλια. Παράλληλα, οἱ δύο πλευρὲς πρέπει νὰ συμφωνήσουν στὴ διατήρηση θαλασσίων διαδρόμων στὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα πρὸς διευκόλυνση τῆς διεθνοῦς ναυσιπλοΐας.
3. Βάσει τοῦ κανόνα τῶν 12 μιλίων, οἱ δύο χῶρες πρέπει νὰ ὁρίσουν τὰ χωρικά τους ὕδατα. Γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ μέση γραμμή, ἀλλὰ καὶ ἡ μείωση τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων ὥστε νὰ διευκολυνθεῖ ἡ διεθνὴς ναυσιπλοΐα. Ἑλλάδα καὶ Τουρκία πρέπει νὰ συμφωνήσουν ἐκ τῶν προτέρων ὅτι θὰ παραπέμψουν στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης ὅποια διαφορὰ προκύψει σχετικὰ μὲ τὴν ὁριοθέτηση τῶν χωρικῶν ὑδάτων - μία πρόταση ποὺ ἀφήνει ἀνοιχτὸ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ παραπαμφθεῖ στὴ Χάγη ἀκόμη καὶ τὸ θέμα τῶν «γκρίζων ζωνῶν».
4. Ὁποῖο ἄλλο θέμα - καὶ εἰδικὰ ἡ ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπίδας - δὲν ἐπιλυθεῖ διμερῶς, θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ παραπεμφθεῖ στὴ Χάγη. Καὶ αὐτὴ ἡ πρόταση κλίνει ἐλαφρῶς ὑπὲρ τῶν θέσεων τῆς Ἄγκυρας ποὺ ἐπιμένει νὰ θέτει στὸ τραπέζι τῶν συνομιλιῶν περισσότερά του ἑνὸς ζητήματα.
Κάτι μᾶς λέει,πὼς σύντομα θὰ ὑπάρξουν ἐξελίξεις στὸ θέμα,ἴσως ἀπρόβλεπτες γιὰ μερικούς...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...