Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

ΑΓΙΟΣ ΑΧΜΕΤ

Ένας Τούρκος έγινε χριστιανός και μαρτύρησε επί τουρκοκρατίας για τον Χριστό.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...