Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Ἡ βρετανική κυβέρνηση ὑποστηρίζει ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν ἔχουν δικαίωμα νά φοροῦν σταυρό στήν ἐργασία τους!!!

Τό θέμα ξεκίνησε μέ δύο Ἀγγλίδες  πού τιμωρήθηκαν γιά τήν ἄρνηση τους νά βγάλουν θρησκευτικά τους σύμβολα. Ἡ Νάντια εἶναι μία βρεταννίδα ἐργαζόμενη τῆς Airways, ἡ ὁποία κλήθηκε νά καλύψει τό σταυρό τῆς ἐν ὥρα ἐργασίας καί τέθηκε σέ ἄδεια ἄνευ ἀποδοχῶν, ὅταν ἀρνήθηκε νά τό πράξει. Ἀλλά καί μία νοσοκόμα, ἡ Τσάπλιν, ὑποχρεώθηκε νά μετακινηθεῖ σέ θέση γραφείου ἀφότου ἀρνήθηκε νά ἀφαιρέσει τό σταυρό της. Ἡ θέση τῆς κυβέρνησης εἶναι ὅτι δέν ἀποτελεῖ «ἀπαίτηση τῆς πίστης» τό νά φορᾶ κανείς τό σταυρό καί ὡς ἐκ τούτου οἱ ἐργοδότες μποροῦν νά ἀπαγορεύσουν τή χρήση του στήν ἐργασία. Ἡ ὑπόθεση ἔχει παραπεμφθεῖ στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, τό ὁποία πρόκειται νά ἀποφασίσει κατά πόσον τό δικαίωμα νά φοροῦν σταυρό προστατεύεται σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 9 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα. 
Τό ἄρθρο 9 ὁρίζει: "Καθένας ἔχει τό δικαίωμα στήν ἐλευθερία σκέψης, συνείδησης καί θρησκείας. Τό δικαίωμα αὐτό περιλαμβάνει τήν ἐλευθερία νά ἀλλάξει θρησκεία ἤ τίς πεποιθήσεις του, καί τήν ἐλευθερία, εἴτε μεμονωμένα εἴτε σέ κοινωνία μέ ἄλλους, δημόσια ἤ ἰδιωτική, νά... ἐκδηλώνει κανείς τή θρησκεία ἤ πιστη, τή λατρεία, τήν ἐκπαίδευση, τήν ἄσκηση καί τίς τελετές".
Ἡ Νάντια καί ἡ Τσάπλιν ὑποστηρίζουν ὅτι  ἡ ἀπαγόρευση τοῦ σταυροῦ στήν ἐργασία, παραβιάζει ἀνθρώπινο δικαίωμά τους νά ἐκδηλώνουν τή θρησκεία τους. 
Ἡ ὑπόθεση ἔχει προκαλέσει σάλο στή βρετανική κοινωνία. Ο πρώην Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρι, ὁ Λόρδος Carey, κατηγόρησε ἀρχές γιά φασισμό ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, λέγοντας ὅτι ἡ κίνηση αὐτή ἀποτελεῖ ἀκόμα ἕνα δεῖγμα περιθωριοποίησης τοῦ τοῦ Χριστιανισμοῦ.
πηγή:agiosharalabos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...