Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΚΛ.ΣΥΜΒ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑΝ ΤOΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΤΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑΝ ΤOΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΤΗ, ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ, ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΗΜΩΝ.


Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του Ενοριακού Ιερού Ναού Παναγίας Αλεξιωτίσσης συνήλθεν εις έκτακτον συνεδρίαν την 7ην Δεκεμβρίου και ημέραν Κυριακήν του σωτηρίου έτους 2014, καθώς επληροφορήθη, την προς Κύριον εκδημίαν του Φωτίου Καραβίτη.
Ο μακαριστός Φώτιος επί τριάντα επτά έτη εκόσμησε το δεξιόν αναλόγιον του Ναού μας ως πρωτοψάλτης με την καλλικέλαδον φωνήν του, την μουσικήν του παιδείαν και το ήθος του.......
Υπηρέτησε εις τον Ναόν μας με ιερόν ζήλον ψάλλοντας έτσι όπως επιτάσσει το τυπικόν της Εκκλησίας μας και όπως αρμόζει εις εργάτας που έχουν συναίσθησιν του υμνολογικού – λειτουργικού έργου και της αποστολής που η Εκκλησία τους έχει αναθέσει.
Διά τούτο, το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον, αναγνωρίζοντας την πολύτιμον προσφοράν του, απεφάσισεν ομοφώνως τα κάτωθι: 
· Να εκφράσει σύσσωμο τας συλλυπητηρίους ευχάς εις την οικογένειάν του και να της επιδώσει το παρόν Ψήφισμα.
· Να κατατάξει το όνομά του εις τα Δίπτυχα του Ναού μας, ώστε να μνημονεύεται ες αεί.
· Αντί στεφάνων να προσφέρει εις μνήμην του, χρηματικόν ποσόν διά το φιλόπτωχον ταμείον του Ι.Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
· Το παρόν Ψήφισμα να δημοσιευθεί εις τον τύπον και εις την επίσημον ιστοσελίδαν της Ενορίας μας.
Ο Θεός να τον αναπαύσει εν σκηναίς δικαίων.

Διά τους Ιερείς και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
πρωτοπρεσβύτερος
π. Βασίλειος Δημητρόπουλος


πηγή: ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑ:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...