Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

40.000 ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ


Ἐφηβικές ἀμβλώσεις. Ἔνα πρόβλημα αὐξανόμενο ἐπικίνδυνα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπασχολήσει σοβαρά τὴν κοινωνία καὶ ἰδιαίτερα τὴν οἰκογένεια. Ἡ ἐπαγρύπνηση τῶν γονέων σὲ πρώτη προτεραιότητα. Οἱ προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας, ἡ χαλάρωση τῶν ἠθῶν καὶ ἡ ἐλευθεριότητα στὶς σχέσεις τῶν νέων ἀφήνουν ἀνοιχτό τὸ δρόμο γιὰ ἐπικίνδυνα ὀλισθήματα μὲ ὀδυνηρὰ ψυχοσωματικά τραύματα. Οἱ ἔρευνες ᾶποκαλυπτικές: «Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ....
Ἰνστιτούτου Ψυχικῆς καὶ Σεξουαλικῆς Ὑγείας 40.000 ἐκτρώσεις τὸ χρόνο ἀποφασίζονται στὴν Ἑλλάδα ἀπό κορίτσια κάτω τῶν 18 ἐτῶν, ἐνῶ ἔρευνα τοῦ Ἀρεταίειου Νοσοκομείου ἔδειξε ὅτι ἕνα στὰ τέσσερα κορίτσια ἡλικίας 14 ἕως 17 ἐτῶν ἔχει κάνει ἔκτρωση καὶ οἱ μισὲς ἔφηβες δὲν ἔχουν ἐνημερώσει οὔτε τὴ μητέρα τους. 44% τῶν γυναικῶν ποὺ ἔχουν κάνει ἄμβλωση ἐμφανίζουν νευρικές διαταραχές καὶ 25% ἐπισκέπτονται ψυχίατρο» ( FREE SUNDAY 21.6.2015).
Μπροστὰ σ’ αὐτὰ τὰ κοινωνικὰ δράματα ἀντηχεῖ ἡ φωνὴ τῆς ὑπεύθυνης ἰατρικῆς: «Χρειάζεται ἀπεριόριστος κυνισμός, γιὰ νὰ ὑποστηρίξει κανείς ὅτι μιὰ «ἐλεύθερη σχέση» βαραίνει περισσότερο σὰν ἀξία ἀπό μιὰ ζωή ποὺ σέρνεται ἐπὶ χρόνια κάτω ἀπό ἕνα σταυρό μαρτυρίου». 
 
Περιοδικό «Η ΖΩΗ»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...