Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Το νόημα της νηστείας Ὁμιλεῖ ὁ Γέροντας Μωϋσῆς ὁ Ἁγιορείτης.


Συνέντευξη του π. Μωϋσή του Αγιορείτη με θέμα Ουσιαστικά γνωρίσματα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...