Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013

Μαντώ Μαυρογέννους (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)

Ὁ Ἀγῶν τῆς Ἡρωίδος τοῦ Γένους μας, Μαντοῦς Μαυρογένους, ἐναντίον τῶν Τούρκων καὶ λοιπῶν βαρβάρων.


Η ηρωίδα της Ελλάδας, κόρη του Νικολάου Μαυρογένους Μαντώ προσέφερε στον Αγώνα 700.000 γρόσια....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...