Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Ἡρακλῆς Ρεράκης: «Θέλουν νὰ κάνουν τὰ παιδιὰ μας γενίτσαρους!»

Λάβρος κατὰ τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικά, ποὺ ἐφαρμόζεται πειραματικὰ «καὶ εἶναι ὅ,τι χειρότερο γιὰ τὰ ὀκτάχρονα!!!»
«Ὀρθοδοξία καὶ σύγχρονη Θρησκευτικὴ ἀγωγὴ» ἦταν τὸ θέμα ποὺ ἀνέπτυξε εἰς βάθος ἀπὸ τοῦ βήματος ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς - Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., στὸ πλαίσιο ἐκδήλωσης ποὺ διοργάνωσαν ἀπὸ κοινοῦ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Τρίκκης & Σταγὼν καὶ τὸ Παράρτημα Τρικάλων τῆς Πανελλήνιος Ἕνωσης θεολόγων, τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου (23/3, 7 μ,μ.). Ὁ κεντρικὸς ὁμιλητῆς ἔβαλε στὴν ἀκίδα τοῦ στοχάστρου του τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὰ θρησκευτικὰ ζητώντας τὴν ἄμεση ἀπόσυρσή του «διότι ἀποδομεῖ ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅσιο ἔχουν τὰ παιδιά μας!»,
«Σοβαρὲς ἐπιπτώσεις»
Προλογίζοντας ὁ π. Ἀπόστολος Μανώλης, πρόεδρος τοῦ οἰκείου Παραρτήματος τῆς Π.Ε.Θ., ὑπογράμμισε, κάνοντας παραλλήλως μίαν ἐπίκαιρη μνεία, ἀνάμεσα στ' ἄλλα: «Καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τῆς δουλείας ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς Τούρκους ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἕνα μεγάλο καὶ διαρκὲς σχολεῖο ἐλπίδας, ὑπομονῆς, πνευματικῆς ἀντιστάσεως, ἠθικῆς ἐλευθερίας καὶ ἐθνικῆς ἀφυπνίσεως. Μόνον ἔτσι μπορούσαμε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ Παλιγγενεσία.
Σήμερα, τὰ σύγχρονα ἀδιέξοδα ὁδηγοῦν πολλοὺς στὸ σύνθημα
"Ἐπάνοδος σὲ μία ἀνθρωπιστικὴ Παιδεία"- Ἀλλὰ Παιδεία «ποῦ δὲν βασίζεται στὴν χριστοκεντρικὴ ἀγωγὴ καὶ ἐπιχειρεῖ...
τὴ θεμελίωσή της στὸν δυτικὸ διαφωτισμὸ εἶναι καταδικασμένη στήν ἀποτυχία.

Οἱ ἐπιπτώσεις τῶν νέων προγραμμάτων, ποὺ ἐφαρμόζονται πρὸς τὸ παρὸν πιλοτικὰ σὲ κάποια σχολεῖα, πλήττουν σοβαρὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Οἱ ἐπεμβάσεις ἀλλοιώνουν τὸν ὀρθόδοξο χαρακτήρα τοῦ μαθήματος...».
 «Ἀπαράδεκτα πράγματα»
Συμφώνως πρὸς τὸν κ. Ρεράκη, «ὅπως στὰ ἐθνικά, ἔτσι καὶ στὰ θρησκευτικὰ θέματα ὑπάρχει μία προσπάθεια ἀποδόμησης τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος. Αὐτὴν τὴ φορά», εἶπε, -"χτυπᾶνε" στὸ σχολεῖο, συγκεκριμένα σὲ Δημοτικὸ καὶ Γυμνάσιο, μ' ἕνα Πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο δὲν ξέρουμε πῶς "ξεφύτρωσε" καὶ ἔφθασε νὰ βρίσκεται ἐν ἰσχύϊ, σὲ πειραματική, βέβαια, φάση. Ἔρχονται καὶ διδάσκουν τὰ παιδιά, ἀπὸ 8 χρονῶν, νέες θρησκευτικὲς ἐκδοχές. Δηλαδή, ἔξι ἀνατολικὲς θρησκεῖες καὶ τὸν Χριστιανισμὸ στὶς τρεῖς ἐκδοχές του: Ὀρθοδοξία, Ρωμαιοκαθολικισμὸς καὶ Προτεσταντισμός,
Αὐτὸ τὸ πράγμα, ὅπως καταλαβαίνει ὁ ὁποιοσδήποτε λογικὸς ἄνθρωπος, θὰ δημιουργήσει μία σύγχυση στὰ παιδιά μας. Δὲν μποροῦν σὲ τέτοια ἡλικία νὰ κατανοήσουν, νὰ ἐπεξεργασθοῦν καί, προπαντός, νὰ ἀφομοιώσουν τόσες πολλὲς θεωρίες, ἰδέες, ἔννοιες ἀπὸ ἄλλες θρησκεῖες. Κι ἐμεῖς ρωτᾶμε: "Γιατί νὰ μὴν μείνουν τὰ πράγματα ἔτσι ὅπως ἦταν παλαιότερα ὅπου Τὸ μάθημα τῆς Θρησκειολογίας γινόταν ὅταν ὡρίμαζαν τὰ παιδιὰ στὴ Β' Λυκείου καὶ στὶς προηγούμενες τάξεις μὲ λίγα λογάκια κάθε φορᾶ, ὥστε ὁ μαθητὴς νὰ εἰσέρχεται φυσιολογικὰ στὴν γνώση τοῦ θρησκευτικοῦ φαινομένου;".
Αὐτὴ ἡ σκόπιμη, μεθοδευμένη ἐνέργεια γίνεται, μέσω τοῦ συγκεκριμένου προγράμματος, προκειμένου νὰ κάνουν τὰ παιδιά μας, τρόπον τινά, γενιτσάρους ἀπὸ θρησκευτικῆς πλευρᾶς. Μὲ ἄλλα λόγια», ἐξήγησε ὁ κ. Ρεράκης, -γιὰ νὰ ἀποδομήσουν ἀπὸ μέσα τοὺς ὅ,τι ἱερὸ καὶ ὅσιο ἔχουν! Ἀπὸ πλευρᾶς παιδαγωγικῆς δέ, καθότι τυγχάνω παιδαγωγός, εἶναι ὅ,τι χειρότερο.
Σκεφθεῖτε, ἀντίστοιχο, ἐὰν τὰ δικά σας παιδιὰ μποροῦν νὰ μάθουν μέσα ἀπό... ἐννέα Γλῶσσες τὰ Ἑλληνικά! Νὰ τοὺς κάνουν, ταυτόχρονα, ἀπὸ 8 ἐτῶν, ἐννέα Γλῶσσες γιὰ νὰ τοὺς μάθουν τὴν Γλώσσα μας. Ἢ νὰ τοὺς κάνουν, συγχρόνως, ἐννέα Ἱστορίες γιὰ νὰ μάθουν Ἑλληνικὴ Ἱστορία! Αὐτὰ τὰ πράγματα εἶναι ἀπαράδεκτα. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνονται!
Πρέπει», κατέληξε, «καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Πολιτείας καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἐκκλησίας νὰ τὸ σκεφθοῦν πάρα πολὺ καλά, νὰ μελετήσουν αὐτὸ τὸ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖο, Πραγματικά, καταστρέφει τὴ θρησκευτικότητα τῶν παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος. Καὶ νὰ ἐπαναφέρουν τὰ πράγματα ἐκεῖ ποὺ πρέπει. Εἶναι σὲ πειραματικὸ στάδιο καὶ μπορεῖ νὰ ἀποσυρθεῖ. Ἂν θέλουν νὰ φτιάξουν προγραμμα  τότε νὰ φωνάξουν παιδαγωγοὺς καὶ ψυχολόγους, οἱ ὁποῖοι ξέρουν ἡ πρέπει καὶ πότε νὰ διδαχθεῖ στὰ παιδιά».
 Εφημερίδα «Διάλογος»25/03/2013
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...