Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ - ΡΑΠΙΣΜΑ ΣΕ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΥΣ ΓΡΑΙΚΥΛΟΥΣ!

Παλαιών Πατρών Γερμανός: «ὦ γένος τῶν Ἑλλήνων, φυλὴ Ἑλληνική, δύο φορὲς δοξασμένοι ἀπὸ τοὺς Πατέρες σας, ὁπλισθῆτε μὲ τὸν ζῆλον τοῦ Θεοῦ, ἕκαστος ἐξ ὑμῶν ἂς ζωσθῇ τὴν ῥομφαῖαν του, διότι εἶναι προτιμώτερον νὰ ἀποθάνῃ τις μὲ τὰ ὅπλα ἀνὰ χεῖρας, παρὰ νὰ καταισχύνῃ τὰ ἱερὰ τῆς Πίστεώς του καὶ τὴν Πατρίδα του»!

Κάποιοι θλιβεροί και ανύπαρκτοι, επανέλαβαν για πολλοστή φορά τις φρικτές ιστορικές διαστρεβλώσεις τους περί «μύθων» της έναρξης της Επανάστασης του 1821 στην Αγία Λαύρα, «παραμυθιών» όσα αφορούν το Λάβαρο και γενικά τον ρόλο των Ιεραρχών.
Καταρχήν, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε πως...
τα συγκεκριμένα αποβλακωμένα - από τις εβραιομαρξιστικές θεωρίες - υποκείμενα ΔΕΝ τα ενοχλούν γενικά οι...ημερομηνίες, αλλά ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ: ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!!!
Γιατί; Διότι δεν αντέχουν να αναφέρεται το όνομα της Παναγίας μας, πόσο μάλλον Αυτή να συνδέεται με την έναρξη του ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ!
Λοιπόν, για να τελειώνουμε: Η Επανάσταση είχε προκαθορισθεί να ξεκινήσει με ενδεικτική ημερομηνία ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821! Γιατί;
Διότι - όσο κι αν τσούζει τους νεογενίτσαρους γραικύλους - ΟΛΟΙ οι Αγωνιστές μάχονταν ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ! Άρα, είχαν στο μυαλό τους να πάρουν ΠΡΩΤΑ την ΕΥΛΟΓΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ και μετά να πιάσουν τ' άρματα!
Ξεκίνησε όμως ακριβώς εκείνη την ημερομηνία σε ολόκληρη την Πελοπόννησο; Όχι, διότι ο κάθε Οπλαρχηγός είχε αρχίσει ήδη τις αψιμαχίες με τις ντόπιες τουρκικές φρουρές και αν οι συνθήκες το επέτρεπαν - όπως π.χ στην Καλαμάτα - ΕΠΡΕΠΕ ΑΜΕΣΑ να επιτεθεί, ακόμα κι αν ήταν 2 ή 3 μέρες πριν την 25η! Εκτός των άλλων, τα μέσα επικοινωνίας ήταν υποτυπώδη και περνούσαν μέρες για να μάθει ο ένας Επαναστάτης στο Βορρά τι έκανε ο άλλος στη Δύση και να συντονιστούν τέλεια!
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου δεν ήταν η δεσμευτική, αλλά η ενδεικτική ημερομηνία της έναρξης του ξεσηκωμού! Το καταλαβαίνουν αυτό οι ελεεινοί νενέκοι;
Όσον αφορά τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, όχι απλά όρκισε τους Αγωνιστές της περιοχής του, αλλά συνέταξε και Επαναστατική Προκήρυξη, στην οποία γράφονται τα εξής:

Διακήρυξις τοῦ Γερμανοῦ, Ἐξάρχου τῆς πρώτης κατὰ τὴν τάξιν Ἀχαΐας, Ἀρχιεπισκόπου Πατρῶν, πρὸς τὸν Κλῆρον καὶ τοὺς πιστοὺς τῆς Πελοποννήσου, ἡ ὁποία ἐξεφωνήθη ἐντὸς τῆς Μονῆς τῶν Ἀδελφῶν τῆς Λαύρας τοῦ ὄρους Βελιᾶ τὴν 8ην (20ὴν) Μαρτίου 1821.


«Πολυαγαπημένοι μας ἀδελφοί, ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος ἐτιμώρησε (ἐνν. διὰ τῆς ὑποδουλώσεως εἰς τὸν κατακτητὴν) τοὺς πατέρας μας καὶ τὰ τέκνα των, σᾶς ἀναγγέλλει διὰ τοῦ στόματός μου τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν τῶν δακρύων καὶ τῶν δοκιμασιῶν. Ἡ φωνή Του εἶπε ὅτι θὰ εἶσθε ὁ στέφανος τὸν κάλλους Του καὶ τὸ διάδημα τῆς Βασιλείας Του. Ἡ ἁγία Σιὼν δὲν θὰ παραδοθῇ πλέον εἰς τὴν ἐρήμωσιν (Ἡσ. 62,3). Ὁ ναὸς τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἐβεβηλώθη, ὡσὰν ἕνας ἄθλιος χῶρος, τὰ σκεύη τῆς δόξης, τὰ ὁποῖα ἐσύρθηκαν εἰς τὸν βοῦρκον (Α´ Μακ. 2, 8-9), θὰ γίνουν καταιγίς! Ἡ ἄβυσσος τὴν ἄβυσσον ἐπικαλεῖται (Ψαλμ. 41,8) ἡ παλαιόθεν (δηλ. ἡ ἐγνωσμένη) εὐσπλαγχνία τοῦ Κυρίου (θρῆνοι Ἱερεμίου 5,1) θὰ ἐπισκιάσῃ τὸν Λαόν Του. Ἡ φυλὴ τῶν Τούρκων ὑπερέβη τὸ μέτρον τῶν ἀνομιῶν, ἡ ὥρα τὸν καθαρμοῦ ἔφθασε, συμφώνως πρὸς τὸν λόγον τοῦ Αἰωνίου: «νὰ πετάξῃς ἔξω, νὰ διώξῃς, τὸν σκλάβον καὶ τὸν υἱόν του» (Γενεσ. 21,10). Νὰ εἶσθε, λοιπόν, ἀγαπημένοι,  ὦ γένος τῶν Ἑλλήνων, φυλὴ Ἑλληνική, (ἐνν. καθὼς εἶσθε) δύο φορὲς δοξασμένοι ἀπὸ τοὺς Πατέρες σας, ὁπλισθῆτε μὲ τὸν ζῆλον τοῦ Θεοῦ, ἕκαστος ἐξ ὑμῶν ἂς ζωσθῇ τὴν ῥομφαῖαν του, διότι εἶναι προτιμώτερον νὰ ἀποθάνῃ τις μὲ τὰ ὅπλα ἀνὰ χεῖρας, παρὰ νὰ καταισχύνῃ τὰ ἱερὰ τῆς Πίστεώς του καὶ τὴν Πατρίδα του (Ψαλμ. 44,4). Ἐμπρὸς λοιπὸν «διαῤῥήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀποῤῥίψωμεν ἀφ᾿ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν» (Ψαλμ. 2,3), διότι εἴμεθα οἱ κληρονόμοι τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ συγκληρονόμοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Ψαλμ. 8,17).


Οἱ ἄλλοι, καὶ ὄχι ἡμεῖς οἱ ἱερωμένοι (κατὰ λέξιν ἐκτὸς τοῦ ἱερατείου σας), θὰ σᾶς ὁμιλήσουν διὰ τὴν δόξαν τῶν προγόνων σας. Ἐγὼ ὅμως θὰ σᾶς ἐπαναλάβω τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸν Ὁποῖον ὀφείλομεν ἀγάπην ἰσχυροτέραν καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον (Ἆσμα Ἀσμάτων 8,6).


Αὔριον, ἀκολουθοῦντες τὸν Σταυρόν, θὰ βαδίσωμεν πρὸς αὐτὴν τὴν πόλιν τῶν Πατρῶν, τῆς ὁποίας ἡ γῆ εἶναι ἡγιασμένη ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ ἐνδόξου Μάρτυρος Ἀποστόλου Ἁγίου Ἀνδρέου. Ὁ Κύριος θὰ ἑκατονταπλασιάσῃ τὸ θάῤῥος σας. Ἵνα δὲ προστεθοῦν εἰς ὑμᾶς αἱ ἀναγκαῖαι διὰ νὰ ἀναζωογονηθῆτε δυνάμεις, σᾶς ἀπαλλάσσω ἀπὸ τὴν νηστείαν τῆς Τεσσαρακοστῆς, τὴν ὁποίαν τηροῦμεν. Στρατιῶται τοῦ Σταυροῦ, ὅτι καλεῖσθε νὰ ὑπερασπισθῆτε, εἶναι αὐτὸ τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Οὐρανοῦ. Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ εἶσθε εὐλογημένοι καὶ συγκεχωρημένοι ἀπὸ πάσας τὰς ἁμαρτίας σας».

Η εν λόγω προκήρυξη, δυστυχώς για τα ανθελληνικά μιάσματα, ΔΙΑΣΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στη γαλλική εφημερίδα «Le Constitutionnel»  της 6ης Ιουνίου 1821!
 
Αυτό το είπαν οι «ιστορικοί φωστήρες» ή τους...διέφυγε;

Το λέμε για πολλοστή φορά, απευθυνόμενοι σε όλους μας: ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ! Για να μην έρχεται ο κάθε συμπλεγματικός χριστιανομάχος - που δαιμονίζεται επειδή η ημερομηνία ξεσηκωμού ήταν Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - και ξερνάει το διεθνιστικό του δηλητήριο!

Οι προγονοί μας, πήραν τα τουφέκια και τα γιαταγάνια για να διώξουν τους βάρβαρους εχθρούς μας! Εμείς, με όπλο τη γνώση και το θάρρος, καλούμαστε να διώξουμε μια για πάντα την πέμπτη φάλαγγα της προδοσίας, της πρόκλησης και της ιστορικής λήθης των ιερών και οσίων μας!

πηγή: Ι.Ν. Αγίων Χαραλάμπους & Αντωνίου Κρύα Ιτεών Πατρών
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...