Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

ΙΝΚΑ: «Μὴν παραλάβετε τὴν Κάρτα Φακελώματος τοῦ Πολίτη»

 Ινστιτούτο Καταναλωτὼν (ΙΝΚΑ): "καλεῖ τοὺς πολίτες νά MHN παραλάβουν τέτοιες κάρτες, μὲ βάση τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τὶς διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου"
 ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
GENERAL CONSUMERS' FEDERATION OF GREECE
Κέντρο Πληροφοριῶν:Γ. Σεπτεμβρίου 13 - Ἀθῆνα 10432όρ. 5οςτηλ. 210 36.32.443 Fax. 210 36.33.976
Ἀνοιχτὴ Γραμμή: 11711 email: inka - http://www.inka.gr/
40 ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΙΝΚΑ ΔΤ 275/04.09.10
Δέν μας ἔφταναν ἡ καταργηση καὶ μείωσῃ τῶν μισθῶν καὶ τῶν συντάξεων, αὐξήσεις φόρων, καταργηση δικαιωμάτων καὶ αὐξήσεις στά εἴδη πρώτης ἀνάγκης.
Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα ἀπὸ ἔγκριτες ἐφημερίδες, καὶ ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο, ἡ κυβέρνηση προωθεῖ δύο μέτρα, σὺν τοῖς ἄλλοις πολυέξοδα γιά τὸ κράτος :
1ο Θέλει να ἀντικαταστήσει τὴν Ταυτότητα τὴν μὲ «κάρτα πολίτη», ποὺ πολὺ σωστὰ ἔχει χαρακτηριστεῖ Κάρτα Φακελώματος τοῦ Πολίτη, ἡ ὁποία μάλιστα δεν ἔγινε δεκτὴ στην Ἀγγλία, λόγῳ μεγάλου καὶ ἄσκοπου κόστους καὶ τῶν ἀντιδράσεων για τὴν προστασία...
τῶν προσωπικῶν δεδομένων.
Αὐτὴ ἡ κάρτα προγραμματίζουν να ἐνημερώνεται μὲ κάθε ἀλλαγὴ στην οἰκονομικὴ κατάστασῃ (ἀκίνητα, κινητὲς ἀξίες, λογαριασμοί, ὀφειλές), οἰκογενειακὴ κατάστασῃ, κατάστασῃ ὑγείας (φάρμακα, εἰσαγωγὲς σὲ νοσοκομεῖα, κληρονομικὸ ἱστορικό), μετακινήσεις ταξίδια κτλ.
Ὅλα τὰ προηγούμενα θὰ ἐμφανίζονται σὲ «ἑνιαῖα ὀθόνη». Ἀναφέρουν ὅτι ὁ ἴδιος κάτοχος «θὰ μπορεῖ να ἔχει πρόσβασῃ στα στοιχεῖα τοῦ ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο» - λες καὶ δεν τὰ ξέρει. Θὰ ἔχει ὅμως καὶ τὸ κράτος πρόσβασῃ καὶ μάλιστα σὲ τομεῖς που μέχρι σήμερα δεν ἐπιτρέπεται.Ταὐτὸν
Ἐννοεῖται ὅτι πρόσβασῃ θὰ «ἀποκτήσουν» ὅλοι οἱ μεγάλοι προμηθευτὲς (πολυεθνικές, ἀσφαλιστικές, τράπεζες, διαγνωστικὰ κέντρα, πολυκλινικές, ἰδιωτικὰ γραφεῖα «εὔρεσης ἐργασίας», ἐνοικίασης ἐργαζομένων, εἰσπρακτικὲς . ) καὶ βέβαια οἱ χάκερς.
Εἲναι γνωστὸ ὅτι τὸ διαδίκτυο εἲναι καὶ θὰ εἲναι πάντα διατρητο. φυτίλια συννεφάκια.
2ο Θέλει να ἐπιβάλλει ὑποχρεωτικὰ σὲ ὄλες τις συναλλαγὲς τὴν «κάρτα τῶν συναλλαγῶν», ποὺ καὶ αὐτὴ ἔχει χαρακτηριστεῖ Χαφιὲς τοῦ Καταναλωτή, καὶ αὐτὴ δεν ἔγινε δεκτὴ οὔτε κἀν ἀπὸ τὸν ἀρμόδιο ἐπιτροπο τῆς φορολογίας τῆς ΕΕ.
Τή δεύτερη κάρτα ἐπιδιώκουν να τὴν ἔχει συνέχεια ὁ καταναλωτὴς (ἀπὸ ποία μέχρι ποία ἡλικία ἄραγε;) για να καταγράφεται ἡ κάθε συναλλαγή: τὸ προϊὸν ἢ ἡ ὑπηρεσία, ὁ χρόνος καὶ ἡ χρηματικὴ τῆς ἀξία.Ταὐτὸν
Εἲναι προφανὲς ὅτι μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, καὶ ἐπειδὴ κάθε προϊὸν διαθέτει μπαρ-κοντ -μὲ μία ἀναγωγὴ στα προϊόντα που ἀγοράζει- θὰ εἲναι γνωστὰ τὰ πάντα ἀνεξαιρέτως, για τὸν πολίτη - καταναλωτή: Οἱ συνήθειες τοῦ, τὰ πιστεύω τοῦ, ἡ σεξουαλικὴ τοῦ ζωὴ . ἡ ὑγεία τοῦ κλπ.
Μὲ αὐτές τις ὑποχρεωτικὲς κάρτες οὐσιαστικὰ δρομολογοὺν να καταργηθεῖ τὸ Τραπεζικὸ Ἀποῤῥητο, τὸ Ἰατρικὸ Ἀποῤῥητο, καὶ γενικὰ κάθε εἴδους ἀποῤῥητο στην ἰδιωτικὴ ζωή, θὰ ἐνοποιηθοὺν ὅλοι οἱ ἀριθμοὶ (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ ) καὶ θὰ μετατραπεῖ ὁ πολίτης σὲ ἔναν ἀνθρωποαριθμό.
Τὸ ΙΝΚΑ δηλώνει κάθετα ὅτι δεν θὰ δεχτεῖ τὸν Μεγάλο Ἀδελφό, δεν ἔχει να διαπραγματευτεῖ καὶ να διαβουλευτεῖ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ πολίτη - καταναλωτὴ καὶ καταδικάζει ἀπερίφραστα τὰ προτεινόμενα μέτρα.
Καλεῖ ὄλες ὀργανώσεις πολιτῶν, τοὺς συνδικαλιστικοὺς καὶ τοὺς ἐπιστημονικοὺς φορεῖς καὶ ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα για να μὴν περάσει τὸ φακέλωμα.
Τὸ ΙΝΚΑ θὰ χρησιμοποιήσει κάθε νομικὸ μέσο, ἀλλὰ καλεῖ ἀπὸ τώρα τοὺς πολίτες σὲ ἑτοιμότητα ἂν χρειαστεῖ, για να μὴν παραλάβουν τέτοιες κάρτες, μὲ βάσῃ τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα καὶ τὶς διακηρύξεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΟΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΦΤΩΧEΙΑ
ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ.
ΥΓ: Τὸ Διαδίκτυο εἲναι χρήσιμο ἀλλοῦ καὶ ὄχι για φακέλωμα.
Τὸ ΙΝΚΑ ἔχει ὑποδείξει καὶ πῶς θὰ καταπολεμηθεῖ ἡ Γραφειοκρατία καὶ πῶς θὰ ἐντοπιστοὺν οἱ φοροφυγάδες, ποὺ ἄλλωστε εἲναι γνωστοί. Τὰ ἐπιχειρήματα αὐτὰ εἲναι κουκοῦλες προσχήματα.
πηγή orthodoxia-ellhnismos.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...