Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙ ΤΟ "ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ"

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ: ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙ ΤΟ "ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ", ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΑΛΛΕΣΤΑΤΟ Ι. ΝΑΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟ, ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΤΑΞΕΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΄21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΒΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ :

"[Ἄρθρον] Α΄. Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεώς της κατασταθῶσι ὁριστικῶς καὶ οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν καθέδραν αὐτῆς Ναὸς ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος"...

Χρόνια αγωνίζεται γι΄ αυτό άλλωστε και ο ομώνυμος Σύλλογος
"Φίλοι Τάματος του Έθνους"


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...