Σάββατο 30 Ιουνίου 2012

Σταμάτης Σπανουδάκης: Ὅ,τι καὶ ὅσα λένε οἱ γέροντες, εἶναι πολὺ πιὸ ἀληθινά, σημερινὰ καὶ ἐπίκαιρα ἀπὸ ὁποιοδήποτε "ἐπίκαιρο" τίτλο ἢ συμβάν, σημερινῆς ἐφημερίδας ἢ τηλεόρασης.


Παρουσιάζουμε τὴν συνέντευξη  ποῦ παρεχώρησε στὸ ἤγγικεν ὁ σπουδαῖος Ἕλληνας συνθέτης Σταμάτης Σπανουδάκης:
- Όλοι καταλαβαίνουμε ὅτι ἡ κρίση ποὺ βιώνουμε πρωτίστως εἶναι πνευματική. Σε ποιὸν βαθμὸ θεωρεῖτε πὼς σὲ αὐτὴν συνετέλλεσε ἡ ἀλλαγὴ στὸν τρόπο ζωῆς καὶ ἐπιβίωσης τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν συγκέντρωση τοῦ πληθυσμοῦ στὶς πόλεις καὶ τὴν ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴν αὐτάρκεια τῆς ἀγροτικῆς ζωῆς;
Μακάρι νὰ τὸ καταλαβαίναμε ὅλοι. Οἱ περισσότεροι ὅμως ἀπὸ ἐμᾶς, ἀκόμα μετρᾶνε ἀνύπαρκτα κουκιὰ καὶ τσακώνονται γιὰ τὸ ξεφτισμένο καὶ ἐπικίνδυνο ἀπὸ καιρό, εὐρωπαικὸ πάπλωμα. Ἤτοι τὴν πνευματικά αλλοθρησκη καὶ ἐχθρικὴ τρόικα, τοὺς ἐγχώριους καὶ ξένους στρατιῶτες της, τὰ μικροκομματικὰ καὶ προσωπικὰ θλιβερὰ ἐγχώρια συμφέροντα καὶ τὶς διαρκεῖς καὶ τόσο βαρετὲς ἀπὸ τηλεοράσεως "ἀποκαλύψεις" καὶ διαπιστώσεις, ἀπὸ τοὺς "εἰδικούς" μας. Ἔχουμε ὅλοι γίνει, σχολιαστὲς καὶ παρατηρητές, τῆς μιζέριας μας. Ἡ ἀλλαγὴ ἀπὸ ἀνθρώπινες μονάδες καὶ ψυχές, σὲ ἀπρόσωπα νούμερα καὶ στατιστικές, εἶναι ἡ χειρότερη συμφορὰ ποὺ μᾶς βρῆκε καὶ εἶναι ἀπολύτως ἀταίριαστη μὲ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση καὶ διαχρονικὴ πραγματικότητά της. Πολλοὶ ἐξ ἠμῶν δέ, τὴν θεωροῦν....
ἐκσυγχρονισμό, πρόοδο. Μωραίνει Κύριος....

- Ο Γιουνγκ ὑποτηρίζει ὅτι ἡ μετατροπὴ τῶν γερμανῶν ἀπὸ ἀγρότες ποὺ εἶχαν τὴν ζωὴ στὰ χέρια τους, σὲ ἐξαρτώμενους ἐργάτες ἐργοστασίου καὶ ἡ ἀνασφάλεια ποὺ προκάλεσε αὐτὸ ἦταν τὸ ἔδαφος πάνω στὸ ὁποῖο "πάτησε"ὁ Χίτλερ γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ. Σε ποιὸ βαθμὸ μπορεῖ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ὕπαιθρο καὶ στὴν φύση ποὺ ἀντανακλᾶ τὸν Δημιουργό, τὸν Θεὸ μπορεῖ νὰ μᾶς ἐξανθρωπίσει ξανὰ καὶ νὰ μᾶς δώσει τὴν δυνατότητα νὰ Τὸν ξανασυναντήσουμε καὶ πόσο ἐφικτὸ εἶναι αὐτό;

Ὅπου καὶ νὰ πᾶς καὶ ὅ,τι καὶ νὰ κάνεις, θὰ κουβαλᾶς τὸν ἑαυτό σου. Στὴν περίπτωσή μας, τὸν χαμένο πιά, ἑαυτό σου. Ὁ σημερινὸς ἀγώνας, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι, προσωπικός. Πάντα στὴν Ἑλλάδα οἱ μονάδες ἔκαναν τὴν διαφορά. Ποτὲ τὰ συστήματα, οἱ παρέες, ἢ καὶ τὰ πλήθη ἀκόμα.

- Ποιο τὸ πνευματικὸ μήνυμα τῆς πνευματικῆς κρίσης ποὺ ζοῦμε σήμερα. Τι θέλει νὰ μᾶς πεῖ ὁ Θεός;
Μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὸν ἑαυτό μας, τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἀληθινὴ Ἑλλάδα. Παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον ἕνα, μέσα στὸ φῶς καὶ τὴν ἀλήθειά Του.

- Σε ποιὸ βαθμὸ θεωρεῖτε ὅτι τὸ ξεπέρασμα τῆς κρίσης εἶναι στὸ χέρι μας; Τι πρέπει νὰ κάνουμε;
Προσωπικὸ ἀγώνα, προσωπικὴ μετάνοια. "Πάμε γι' ἄλλες πολιτειες μελοντικες, ναβρεθούμε σ΄ ἀπεργίες προσωπικες, ἀν το θες".  Αυτό τὸ "ἂν τὸ θές", εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ μένα. Ἡ εὐγένεια καὶ ἀριστοκρατία, τοῦ πνεύματος τῆς ἀγάπης.

- Είδαμε τὶς συγκεντρώσεις τῶν ἀγανακτισμένων καὶ ἄλλες ἀντιδράσεις τοῦ λαοῦ. Γιατί θεωρεῖτε ὅτι ἀπέτυχαν; Όταν ἀπέναντι στὴν ἐξουσία ὑπάρχει μία ἡγεσία ποῦ ἀγνοεῖ τὴν θέληση τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ πῶς μπορεῖ νὰ ἀντιδράσει αὐτός;
Μόνο μὲ καταληλους ἡγέτες, μπορεῖ ὁ λαὸς νὰ μεγαλουργήσει. Καὶ τὸ εἶδος σπανίζει διεθνῶς. Ἡ πνευματικὴ σήψη, εἶναι πιὰ παγκόσμια. Στροφὴ στὰ πνευματικότερα καὶ ἀκλόνητη καὶ ἀπόλυτη πίστη, βλέπω ἐγὼ σὰν μόνη ἐλπίδα.
Μοναχικοὺς ἀγῶνες καὶ προσευχή.

- Μετά τὸ ἐπεισόδιο Κασσιδιάρη - Κανέλη καὶ τὰ βάρβαρα οἰκονομικὰ μέτρα ἐναντίον ἀνήμπορων συμπατριωτῶν μας, ἀναρωτιέται κανεὶς τί τελικὰ εἶναι βία. Για ἐσᾶς τί εἴναι βια;
Τὰ μέτρα, ἀλλὰ καὶ οἱ χρόνιες ἐνοχλητικὲς συμπεριφορὲς τῶν πολιτικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν τηλεοπτικῶν μας ἀρχόντων, εἶναι ἡ αἰτία τῶν περισσοτέρων κακῶν. Καὶ δυστυχῶς, συνεχίζουν ἀμετανόητοι. Καὶ δυστυχῶς, ἐξακολουθοῦμε νὰ τοὺς ψηφίζουμε. Εἴτε μὲ τὴν ψῆφο, εἴτε μὲ τὸ τηλεκοντρόλ. Βία εἶναι καὶ ἡ συνεχὴς προβολὴ τῶν ἴδιων ἄχρηστων καὶ "προοδευτικῶν" ἀνθρώπων ἀπὸ ὅλη τὴν συνωμοτοῦσα, μιντιακὴ πραγματικότητα. Ἡ χειρότερη ὅμως βία εἶναι, τὸ νὰ χτυπᾶς τὸν ἀδύνατο. Ἐκεῖ πιά, τὰ βάζεις μὲ τὸν Θεό.

- Παρακολουθοῦμε τὴν ἐκκωφαντικὴ σιωπὴ τῶν πνευματικῶν ποιμένων, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ὑφίσταται σιωπηλὴ γενοκτονία. Μήπως εἴμαστε πολὺ αὐστηροὶ μαζί τους ἢ μήπως πράγματι ἡ κρίση συμπαρέσυρε καὶ τὴν πνευματική μας ἡγεσία;
Ἡ πραγματικὴ πνευματικὴ ἡγεσία, ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι, πάντα στὸ περιθώριο.
Ἐξ ἄλλου πῶς νὰ μιλήσεις, ὅταν ὅλοι φωνάζουν καὶ κανεὶς δὲν ἀκούει;

- Ο Μέγας Ἀλέξανδρος, στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου εἶναι ἀφιερωμένο μέρους τοῦ ἔργου σας, πρὶν χιλιάδες χρόνια, ἔφτασε ὡς τὶς Ἰνδίες γιὰ νὰ μεταδώσει τὸ φῶς του τότε ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, σὲ ἔθνη ποὺ εἶχαν ἐκπέσει στὴν βαρβαρότητα. Η χώρα μας σήμερα ἔχει κατακλισθεῖ ἀπὸ λαθρομετνάστες ποὺ οἱ περισσότεροι προέρχονται ἀπὸ τὰ ἴδια ἔθνη καὶ τὶς περιοχὲς ποὺ ὁ Ἀλέξανδρος κατέκτησε.
α - Γιατί τὰ αὐτὰ ἔθνη καὶ οἱ περιοχὲς ἐπανῆλθαν στὴν βαρβαρότητα μὲ τὸ πέρας τοῦ χρόνου;
Γιατί χάθηκαν οἱ Ἀλέξανδροι.
β - Βλέπετε μία διαχρονικὴ ἐπανάληψη τοῦ μοτίβου τῆς σύγκρουσης ἑλληνισμοὺ - ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ὑπόσταση τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας - καὶ ἀνατολῆς;
Τὸ δίλημμα παραμένει: Παπικὴ τιάρα, ἢ τούρκικο σαρίκι;
γ - Πόσο ἀναγκαία εἶναι ἡ ἀνάδειξη ἑνὸς νέου Μ. Αλέξανδρου ποῦ θὰ μεταδώσει ἐκ νέου τὸ φῶς τοῦ πολιτισμοῦ σὲ αὐτὰ τὰ ἔθνη;
Ὅσο τὸ νερὸ στὴν ἔρημο.

- Στο τραγούδι σας «Θὰ 'ρθεις σὰν ἀστραπὴ» ὑπάρχουν ὑπαινιγμοὶ σχετικὰ μὲ τὴν ἐπάνοδο τῆς Πόλης στὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων ὅπως ἔχει προφητευθεῖ ἀπὸ τὸν Πατροκοσμὰ καὶ ἄλλους ἁγίους καὶ γιὰ τὸ ὁποῖο ἔκανε μεγάλο ἀγώνα νὰ ἐνημερωθεῖ ὁ κόσμος, ὁ γέροντας Παΐσιος. Ποιο τὸ νόημα ἑνὸς τέτοιου γεγονότος, ἐφ' ὅσον συμβεῖ;
Ὁ Θεὸς νὰ δώσει, νὰ 'μαστε ἕτοιμοι καὶ ἄξιοι γιὰ μία τέτοια τιμή.Τώρα πάντως, δὲν εἴμαστε.

- Πολλοί γέροντες καὶ ἅγιοι ἔχουν μιλήσει γιὰ μία ἐπερχόμενη ἐπώδυνη διαδικασία παγκόσμιας κάθαρσης καὶ γιὰ τὸν μεγάλο ρόλο τοῦ ἑλληνισμοῦ,μέσω τῆς ὀρθοδοξίας, κατόπιν αὐτῆς. Θεωρείτε πὼς πρόκειται γιὰ εὐσεβῆ πόθο ἢ αὐτοεκπληρούμενη προφητεία καὶ ἂν ὄχι ποιὰ εἶναι ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα σήμερα ποῦ μᾶς κάνουν νὰ αἰσιοδοξοῦμε ὅτι μποροῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε σὲ ἕναν τέτοιο ρόλο;
Ὅ,τι καὶ ὅσα λένε οἱ γέροντες, εἶναι πολὺ πιὸ ἀληθινά, σημερινὰ καὶ ἐπίκαιρα ἀπὸ ὁποιοδήποτε "ἐπίκαιρο" τίτλο ἢ συμβάν, σημερινῆς ἐφημερίδας ἢ τηλεόρασης.

- Ποια στοιχεῖα θεωρεῖτε ὅτι πρέπει νὰ εἶναι τὰ θεμέλια της νέας Ἑλλάδας ποῦ θὰ προκύψει μετὰ τὸ ξεπέρασμα τῆς κρίσης;
Πίστη, ἀνθρωπιά, παληκαριὰ καὶ πάνω ἂπ΄ ὅλα, ἀλήθεια.

- «Μετὰ τὴν μπόρα τὴν δαιμονικὴ θὰ'ρθεῖ ἡ λιακάδα ἡ θεϊκὴ» ἀναφέρει ὁ γέροντας Παΐσιος. Πώς φαντάζεστε τὴν ζωὴ μετὰ τὸ ξεπέρασμα τῆς κρίσης;
Μακάρι νὰ τὴν ἀξιωθοῦμε. Τὴν φαντάζομαι λίγο ὅπως ὁ Ἰωάννης στὴν ἀποκάλυψη• Καί ειδον νεα γη και ουρανο....

- Εάν εἴχατε τὴν δυανατότητα νὰ ἀπευθύνεται ἕνα μήνυμα σὲ ὅλον τὸν ἑλληνικὸ λαό, τί θὰ τοῦ λέγατε;
Γκρέμισε τὰ ψεύτικα εἴδωλα, ποὺ μόνος σου ὕψωσες καὶ γύρνα τρέχοντας σὰν μικρὸ παιδί, στὴν πάντα ἀνοιχτη  αγκαλιά, τοῦ Χριστοῦ. Περιμένει.
- Σᾶς εὐχαριστῶ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...