Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Ἀκύρωσαν γεῦμα Εὐρωπαίων ὑπουργῶν στὴν Κύπρο λόγω ἑλληνικῆς σημαίας

Ἡ ἄρνηση τοῦ ἰδιοκτήτη τῆς ταβέρνας "ΑΙΓΑΙΟΝ" νὰ κατεβάσει τὴν ἑλληνικὴ σημαία καὶ ἡ ἀκύρωση γεύματος ὑπουργῶν. Διαβάστε τί συνέβη!
Αἴσθηση προκαλεῖ ἡ καταγγελία ἰδιοκτήτη ἑστιατορίου στὴν Κύπρο πὼς ἀκυρώθηκε γεῦμα πρὸς τιμὴ τῶν ὑπουργῶν Ἄμυνας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τὸν Σεπτέμβριο, ὅποτε καὶ ἡ Κύπρος θὰ ἀσκεῖ τὰ καθήκοντα τῆς Προεδρίας, λόγω τῆς ἑλληνικῆς σημαίας. "Ὁ Ὑπουργὸς Ἄμυνας, ἀφοῦ φιλοξένησε μία Γαλλίδα ἐπίσημο στὴν ταβέρνα ΑΙΓΑΙΟΝ καὶ ἔμεινε ἰδιαιτέρως ἱκανοποιημένος, ἀποφάσισε ὅτι τὸ γεῦμα πρὸς τιμὴν τῶν ὑπουργῶν ἀμύνης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης τὸν Σεπτέμβριο, ὅταν ἡ Κύπρος θὰ ἀσκεῖ τὰ καθήκοντα τῆς Προεδρίας, νὰ τὸ κάνει πάλι στὸ ΑΙΓΑΙΟΝ, καὶ οἱ συνταγματάρχες του, ἀφοῦ ἐπισκέφτηκαν ξανὰ τὴν ταβέρνα καὶ συζήτησαν ὅλα τὰ σχετικὰ μαζί μου, ἔκλεισαν ὅλο τὸν χῶρο γιὰ τὶς 26 τοῦ Σεπτέμβρη.
Τὴν Παρασκευὴ 1η Ἰουνίου μὲ πῆρε τηλέφωνο ὁ κύριος Ἠλιάδης, γιὰ νὰ μοῦ ἀναφέρει...
δύο σημεῖα τοῦ πρωτοκόλλου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ποὺ ἀφοροῦν ἐπισκέψεις σὲ ἑστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες καὶ ἄλλους τέτοιους δημόσιους χώρους.
Πρῶτο σημεῖο, κατὰ τὸν Ὑπουργό, εἶναι τὸ πρωτόκολλο περὶ ΣΗΜΑΙΩΝ. Ὁ χῶρος ἑστίασης δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἄλλες σημαῖες παρὰ ἐκεῖνες τῶν 27 χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ὅταν τοῦ ἀνέφερα ὅτι μπορῶ νὰ....

 συζητήσω τὸ ἐνδεχόμενο νὰ τοποθετήσουν τὶς σημαῖες τοὺς ἔξω στὸν δρόμο, μπῆκε ἀπευθείας στὸ δεύτερο σημεῖο τοῦ πρωτοκόλλου, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀκόμη πιὸ ὕπουλο, δηλαδὴ ὅτι δὲν μποροῦν οἱ ὑπουργοὶ νὰ περάσουν ἀπὸ χώρους ποὺ περιέχουν βιβλία, φωτογραφίες καὶ ἀφίσες.
Πολὺ εὐγενικά του ἐξήγησα πὼς τὴν ἑλληνικὴ σημαία δὲν τὴν κατεβάζουμε γιὰ κανέναν ἐπίσημο καὶ πὼς τὰ βιβλία, οἱ φωτογραφίες καὶ οἱ ἀφίσες, πέραν τοῦ ὅτι βρίσκονται ἐκεῖ καὶ δίνουν τὸ στίγμα τοῦ χώρου μας, βρίσκονται ἐκεῖ καὶ ὡς διακόσμηση ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια.
Τοῦ εἶπα εὐθέως μάλιστα ὅτι αὐτὰ τὰ βιβλία καὶ τὰ κάδρα ΔΕΝ τὰ κατεβάζω γιὰ κανέναν Εὐρωπαῖο, Κύπριο ἢ ἐδεκκίτη ποὺ ἔγινε ἀκελικός, μὲ εὐγένεια φυσικά.
Τότε ὁ Ὑπουργός, μὲ μία ξεκάθαρη ἀτάκα, μὲ ἔβαλε στὴ θέση μου, λέγοντάς μου πὼς ἂν τὰ πράγματα εἶναι ἔτσι, τὸ γεῦμα ΔΕΝ μπορεῖ νὰ γίνει στὸ ΑΙΓΑΙΟΝ καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀκυρωθεῖ. Τὸν εὐχαρίστησα καὶ κλείσαμε τὸ τηλέφωνο.
Τώρα, ἔξυπνοι ἄνθρωποι εἶστε, καταλάβατε τί ἔχει συμβεῖ. ΚΑΠΟΙΟΣ τοῦ σφύριξε πὼς δὲν γίνεται οἱ Εὐρωπαῖοι ὑπουργοὶ νὰ περάσουν κάτω ἀπ’ τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ σημαία γιὰ νὰ μποῦν μέσα στὸ ΑΙΓΑΙΟΝ καὶ μετὰ ν’ ἀντικρίσουν φωτογραφίες, βιβλία καὶ ἀφίσες ποὺ τὰ βάζουν μὲ τὸν Χριστόφια καὶ μὲ τὸ ὑπόλοιπο κυπριακὸ συγκρότημα ἐξουσίας.
Νοεῖται κιόλας πὼς εἰδικὰ ὁ Ὑπουργὸς τῶν Ἐγγλέζων ΔΕΝ μπορεῖ νὰ περάσει κάτω ἀπὸ τὴ φωτογραφία τοῦ Αὐξεντίου χωρὶς νὰ κάνει ἐμετό. Οὔτε εἶναι σωστὸ νὰ ὑπάρχουν φωτογραφίες τῆς ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΩΣΙΣ μὲ τὸν Παπαδόπουλο στὸ πρωτοσέλιδο νὰ λέει ΟΧΙ στὸ σχέδιο ΑΝΑΝ, μὲ τὸ ὁποῖο συμφωνοῦσαν οἱ σκατοευρωπαῖοι.
Λάθος χῶρο διαλέξατε νὰ πεῖτε τὰ ψέματά σας, κύριε Ἠλιάδη. 
..... Πολὺ εὐγενικὸς ἤσουν, ὅμως δὲν μᾶς ἔπεισες. Καὶ κάτι ἄλλο, κύριε Ὑπουργέ. Οἱ Ὑπουργοὶ θὰ χάσουν, καὶ ὄχι ἐμεῖς.
Νὰ σοὺ πῶ καὶ μία ἱστορία. Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια ἦρθε στὴν ταβέρνα καὶ ἔφαγε ἕνα ζεῦγος ἡλικιωμένων Ἄγγλων.
Τοὺς ὑπέβαλα διάφορες ἐρωτήσεις, π.χ. ἂν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἦρθαν στὴν Κύπρο, ἐὰν τοὺς ἄρεσε τὸ φαΐ, ἂν τοὺς ἄρεσε ἡ Λευκωσία, καὶ ὁ ἄντρας, ἀφοῦ εὐγενικά μου ἔλυσε τὶς ἀπορίες μου, εἶπε τὰ ἑξῆς: «I came to Cyprus to pay tribute to the guy you have his picture hanging on the wall of your entrance, Afxentiou. Υou see, I was one of the soldiers who burned that hero, that holy guy, and since then I haven’t had a good nights sleep. I am sorry for what I have done that’s why I came to Cyprus, i am very sorry».
Δὲν θὰ σοὺ μεταφράσω, κύριε Ὑπουργέ, τὰ λεγόμενά του, αὐτοὶ πού σου σφύριξαν γιὰ τὸ ΑΙΓΑΙΟΝ θὰ σοὺ τὰ ποῦν καλύτερα.
Τὸν Ἐγγλέζο τὸν κέρασα, καὶ ΚΑΤΕΒΑΣΑ καὶ τοῦ ἔδωσα τὴν ἀφίσα τοῦ Αὐξεντίου, γιὰ νὰ θυμᾶται τὴν Κύπρο. Μόνο ἔτσι κατεβάζουμε τὸν Αὐξεντίου. Ὁ Ἄγγλος ἔχυσε ἕνα δάκρυ, φίλησε τὸν Αὐξεντίου καὶ ἔφυγε. Εἶμαι σίγουρος πὼς ἀπὸ τότε ἴσως νὰ κοιμᾶται λίγο καλυτέρα. Ἐσύ;"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...