Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ 90 χρόνια μετά. ΒΙΝΤΕΟ

ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΕΙΑ 2012

Συγκλονιστικές στιγμές από τήν νεολαία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.  
Πλήθη Πατρινῶν κατέκλυσαν τό μεγάλο ἀμφιθέατρο τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, γιά νά τιμήσουν τούς Ἥρωες καί Μάρτυρες τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, καί νά ξεφυλλίσουν τήν γραμμένη μέ αἷμα ἱστορία, τήν ὁποία δυστυχῶς κατά τούς τελευταίους χρόνους, βέβηλα χέρια καί χείλη θέλησαν νά παραχαράξουν, χωρίς συστολή καί δέος.

            Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν ἐνέταξε τήν Ἐκδήλωση αὐτή στά «Πρωτοκλήτεια 2012», μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως ἐνενῆντα χρόνων ἀπό τήν Γενοκτονία τοῦ μαρτυρικοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνατολῆς.

            Ὁμιλητής ἦτο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπό ἱστορικές ἀδιάψευστες πηγές, παρουσίασε τό δρᾶμα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης καί τῶν ἄλλων Ἀρχιερέων καί λοιπῶν Κληρικῶν, ὡς καί τίς φρικτές σφαγές, τίς ἀτιμώσεις, τούς διωγμούς καί ἐξευτελισμούς τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἰωνικῆς γῆς, ἀλλά καί τά βάσανα καί τό δρᾶμα τῆς προσφυγιᾶς στήν μητέρα Πατρίδα.


            Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε χαρακτηριστικά:
«Ἡ ἐκδήλωση αὐτή τῆς Μητροπόλεως ἀφιερώνεται σέ ὅλους ἐκείνους πού φρικτά ἐσφαγιάσθησαν καί μαρτυρικά ἐτελειώθησαν, στήν φοβερή τῆς Σμύρνης καί ὅλης τῆς Μικρασίας Καταστροφή.
Ἀφιερώνεται στούς ἀπογόνους τῶν πολύπαθων προσφύγων, τῶν ἀδελφῶν μας, γιά τούς ὁποίους ἰσχύει τό τοῦ ποιητοῦ: “τοῦ πόνου τό ψωμί ὅποιος δέν ἔφαγε, μόνο ἐκεῖνος δέν σᾶς γνώρισε, ὦ οὐρανοί”.
            ...Ἀγαπητοί μου, ὁ Ἑλληνισμός δέν θά ἐπιβιώσῃ ἄν μείνῃ χωρίς ὁράματα, χωρίς ἐλπίδα, χωρίς τίς μνῆμες πού τόν διατηροῦν σέ πνευματική ἐγρήγορση. Μόνο ἄν μείνῃ  ὄρθιο καί ἄπαρτο τό φεγγοβόλο κάστρο τῆς μνήμης, πού τό ὕψωσαν καί τό συντήρησαν μέ τό αἷμα τους τά ἑκούσια σφάγια ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, μόνο τότε ἡ Ἑλλάδα θά μεγαλουργήσῃ.
            Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ποτέ δέν εἴχαμε δεχθῆ μοιρολατρικά τά γεγονότα, ἀλλά καί ποτέ ἡ ἱστορία τῆς φυλῆς μας, τοῦ γένους μας, τῆς πατρίδος μας, δέν εἶχε διαστρεβλωθῆ καί παραχαραχθῆ τόσο, ὅσο στούς καιρούς μας.  Ὅμως ἄς μάθουν ὅσοι ἐπιβουλεύονται τήν ἱστορική μας ἀλήθεια, τήν ἰδιοπροσωπία μας καί τήν Ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά μας, ὅτι δέν ἐξαντλήθηκαν τά ὁράματά μας καί δέν ἔχει ἀποπροσανατολισθῆ —παρά τίς ἐργώδεις καί λυσσαλέες προσπάθειές τους— ὁ πνευματικός μας Ἑλληνικός καί Ὀρθόδοξος προσανατολισμός, οὔτε ἔχει ἀλλάξει τό πνευματικό D.N.A. τῶν παιδιῶν μας, οὔτε ἄλλο αἷμα ρέει στίς φλέβες τους.
            Λίγο χρειάζεται, πολύ λίγο, γιά νά ξεχειλίσῃ τό ποτήρι, καί τότε ὅλοι θά διαπιστώσουν τόν δυναμισμό τῆς φυλῆς μας. Ἔρχεται ἡ ὥρα—ἔτσι γίνεται πάντα κατά τήν κυκλική πορεία καί ἑρμηνεία τῆς Ἱστορίας— ἔρχεται ἡ ὥρα, πού θά ξυπνήσουν  οἱ πιεσμένοι ἐθνικοί παλμοί στίς καρδιές ὅλων μας, καί κυρίως στίς καρδιές τῶν παιδιῶν μας. Οἱ παλμοί αὐτοί θά πυροδοτήσουν τίς ἀνυπολόγιστες γιά τούς μισέλληνες, ἡμετέρους καί ξένους, ἐσώτατες δυνάμεις, προκειμένου νά παρασύρουν καί νά ἀφανίσουν τά δεινά καί δύστυχα ἀνθρωπάρια, πού ποτέ δέν ἠθέλησαν μιά Ἑλλάδα δυνατή καί ἀνεξάρτητη. Γιατί πάντοτε εἶναι, οἱ δυστυχεῖς αὐτοί τύποι, ἐγκλωβισμένοι στά ἀπαίσια καί φρικτά ἰδεολογικά τους τείχη καί ὑπαρξιακά τους κενά. Δέν τούς ἐπιτρέπει ὁ συρρικνωμένος καί συνωστισμένος στό στενό κρανίο τους ἐγκέφαλός τους νά σκεφθοῦν διαφορετικά.
            Ἡ νεολαία τῆς Πάτρας, τά νειᾶτα τῆς Ἐκκλησίας μας, τούς δίδουν ἐδῶ, ἀπόψε, ἕνα δυνατό μήνυμα, ἕνα ἠχηρό πνευματικό ράπισμα, καί ἕνα πολύ διδακτικό μάθημα». 

            Συγκινητικές στιγμές ἔζησε τό πλῆθος τῶν Πατρινῶν παρακολουθῶντας τό Θεατρικό, πού παρουσιάστηκε ἀπό τίς νεανικές ὁμάδες τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς Πατρῶν, στό ὁποῖο ξαναζωντάνεψαν τήν πραγματική καί συγκλονιστική δραματική ἱστορία τῆς οἰκογένειας τοῦ πρόσφυγα ἀπό τό Ἀϊδίνι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας Δημητρίου Παπασταύρου. Δάκρυσαν ἀκόμη καί τά ἄψυχα ἀντικείμενα τοῦ χώρου, ὅπως εἰπωθηκε ἀπό πολλούς στό τέλος τῆς παραστάσεως.

            Ἡ παράσταση ἦτο διασκευή ἀπό τό βιβλίο τῆς κας Βασιλικῆς Ράλλη «Στή λαίλαπα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς». 
            Ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε στό πολυπληθές κοινό τήν συγγραφέα τοῦ βιβλίου, ἡ ὁποία εὑρίσκεται σέ προχωρημένη ἡλικία καί εἶναι Μικρασιατικῆς καταγωγῆς, καί ἡ ὁποία μέ διαύγεια πνεύματος μίλησε γιά λίγο, δημιουργῶντας πρωτόγνωρα συναισθήματα στό ἀκροατήριο, πού τήν συνώδευσε στό δάκρυ, ἀλλά καί τήν ἐλπίδα γιά τίς ἀλησμόνητες πατρίδες.

            Στήν ἐκδήλωση συμμετεῖχε ὁ Βυζαντινός Χορός τῆς Πολυφωνικῆς Χορωδίας Πατρῶν, ὁ ὁποῖος ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν καί Διευθυντοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου κ. Ἰωάννη Κόττορου, ἔψαλε ὕμνους ἀπό τήν ἀσματική ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτυρησάντων κατά τήν Μικρασιατική Καταστροφή.

            Ἐπίσης, θαυμάσια τραγούδια γιά τήν Σμύρνη καί τήν Μικρασία, καί τόν πόνο τῆς προσφυγιᾶς, ἀπέδωσε ἡ Χορωδία Θηλέων τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Πατρῶν, ὑπό τήν διεύθυνση τῆς κας Ρεγγίνας Ἀραβαντινοῦ.

            Τήν Ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ Διάκονος Ἱερόθεος Ἀνδρουτσόπουλός, ἐνῷ ἐργάστηκαν γιά τήν ὅλη ἐπιτυχία της καί οἱ κληρικοί Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Σωτηρόπουλος καί Ἀρχιμ. Γερβάσιος Παρακεντές. Τήν ἄρτια ὀργάνωση ἀπό τεχνικῆς πλευρᾶς ἀνέλαβε ὁμάδα νέων ἀπό τήν ἐνορία τῆς Ἁγίας Είρήνης Ριγανοκάμπου, πού συνέβαλαν στό νά στεφθῇ μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ἡ Ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

            Ὅλους στό τέλος της εὐχαρίστησε ὁ Σεβασμιώτατος, καθώς καί τά Μ.Μ.Ε. (Τηλεοπτικό Σταθμό «ΛΥΧΝΟ», καί Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱ. Μ. Πατρῶν), ἀλλά καί τό πλῆθος τῶν Πατρέων Κληρικῶν καί Λαΐκῶν, πού ἔδωσαν μέ τήν παρουσία τους μαρτυρία ὑπέρ τῆς ἀληθινῆς καί μέ αἷμα γραμμένης ἱστορίας μας.

            Ἰδιαιτέρως ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν κ. Πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν γιά τήν ἀρίστη συνεργασία τοῦ Ἀνωτάτου αὐτοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἰδρύματος μέ τήν τοπική Ἐκκλησία, καί γιά τήν παραχώρηση τοῦ Συνεδριακοῦ Κέντρου προκειμένου νά πραγματοποιηθῇ ἡ Ἐκδήλωση. 

                                          πηγή   panagiaalexiotissa.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...