Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Ἀποδομῆστε τοὺς ἀποδομητὲς

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων
Μετὰ τὴ Μεταπολίτευση τοῦ 1974, περισσότερο δὲ κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία ἔχει ἐμφανισθεῖ μία πολύχρωμη καὶ θορυβώδης ὁμάδα ἱστορικῶν ἀποδομητῶν. Προσπαθοῦν νὰ ἀλλάξουν ὅ,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ἐθνική μας ταυτότητα, νὰ γκρεμίσουν ἥρωες καὶ μάρτυρες, νὰ ἀθωώσουν τὶς ξένες κατακτήσεις καὶ τοὺς ἐθνικισμοὺς τῶν γειτόνων.
Ἄλλοι δίνουν ἔμφαση στὴν προπαγάνδα κατὰ τοῦ ἐθνικοῦ καὶ ἐκπαιδευτικοῦ ρόλου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Κάποιοι ἄλλοι ἐπιχειροῦν νὰ ἀμφισβητήσουν τὴ διαχρονικὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καὶ μία ἄλλη ὁμάδα ἄρχισε μετὰ τὸ 2000 νὰ ὑλοποιεῖ τὴ συμφωνία Γ. Παπανδρέου-Ἰσμαὴλ Τζέμ. Θέλει νὰ ἐξωραΐσει τὴν ὀθωμανικὴ καταπίεση καὶ νὰ γράψει σχολικὰ βιβλία ἀρεστὰ στοὺς Τούρκους.
Εὐτυχῶς ἡ δράση προκαλεῖ... ἀντίδραση. Τὸ κίνημα τῆς ἀμφισβητήσεως τῶν ἀποδομητῶν εἶναι πλέον ὁρατὸ καὶ ἰσχυροποιεῖται καθημερινά. Μὲ σοβαρὴ μελέτη τῶν πηγῶν, μὲ προβολὴ νέων ἢ παλαιῶν στοιχείων ποὺ δὲν εἶναι τόσο γνωστὰ , μὲ τεκμηρίωση καὶ μὲ ἐμπιστοσύνη στὸ παρὸν καὶ στὸ μέλλον τοῦ Ἔθνους μᾶς διάφορες φωνὲς ἀκούγονται καὶ
ἀποδεικνύουν τὰ ψεύδη τῶν ἀποδομητῶν. Τὸ βιβλίο τοῦ «συνωστισμοῦ» ἔφερε τὴν ἀπάντηση τοῦ Κώστα Ζουράρι μὲ τὸ ἔργο τοῦ «Βέβηλα, Κίβδηλα, Σκύβαλα» (Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ), τὸ ὁποῖο καταρρίπτει μὲ ντοκουμέντα πολλὲς ἀπόψεις τῆς κ. Ρεπούση. Ἡ σειρὰ ὀκτὼ ντοκυμανταὶρ τοῦ ΣΚΑΪ γιὰ τὸ 1821 καὶ ἡ προσπάθεια ἁγιοποιήσεως τῆς Τουρκοκρατίας ὁδήγησε στὴν παρουσίαση τεσσάρων βίντεο ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ περιοδικὸ ΑΝΤΙΒΑΡΟ (www.antibaro.gr), μὲ τὰ ὁποία ἀποδεικνύονται ὡς ἀνακριβῆ τὰ περισσότερα ἐπιχειρήματα τῶν δημιουργῶν της σειρᾶς.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σὲ μία νηφάλια προσπάθεια προσεγγίσεως τῶν γεγονότων ποὺ ὁδήγησαν στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἄρχισε ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τὴ διοργάνωση δέκα ἐπιστημονικῶν συνεδρίων μέχρι καὶ τὸ 2021, ὅποτε συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐθνεγερσία. Σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀντίκρουση τῶν ἀνακριβειῶν διαδραματίζει καὶ ἡ ἐφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Οἱ ἀποδομητὲς μὲ φανατισμὸ ἀγωνίσθηκαν νὰ ἀποδείξουν ὅτι τὸ Κρυφὸ Σχολειὸ εἶναι μύθος. Τώρα ἔρχεται ἡ ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση. Πρόκειται γιὰ τὸ νέο βιβλίο τοῦ Γιώργου Κεκαυμένου «Τὸ Κρυφὸ Σχολειὸ - τὸ Χρονικὸ μίας Ἱστορίας» (ἀπὸ τὶς Ἐναλλακτικὲς Ἐκδόσεις). Περιλαμβάνει ἕναν ἐντυπωσιακὸ πλοῦτο στοιχείων ποὺ ἀποδεικνύουν περίτρανα τὴν ὕπαρξη Κρυφῶν Σχολειῶν καὶ τὴν καταπίεση τῆς Πίστης καὶ τῆς Παιδείας μας ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Καιρὸς νὰ ἀποδομήσουμε τοὺς ἀποδομητές!
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 9/12/2012
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...