Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

«Αὐτονομία γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο» - Ἡ ρευστότητα στὰ Βαλκάνια ἐπιστρέφει

Ἐξελίξεις οἱ ὁποῖες ὑπερβαίνουν ἀκόμα καὶ τὴν ἴδια τὴν βούληση τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν διεκδίκηση τῆς αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου συμβαίνουν αὐτὴν τὴν στιγμὴ στὰ Βαλκάνια.
Αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἐπίσημα ἡ Σερβία ζητεῖ τὴν αὐτονόμηση τῆς Μητρόβιτσα, ἀλλὰ καὶ τῶν Σέρβων τῆς Βοσνίας. Οἱ Ἀλβανοὶ μὲ ρελὰνς ζητοῦν τὴν αὐτονόμηση τοῦ Πρέσεβο, στὴ νότια Σερβία, στὰ τεχνητὰ σύνορα μὲ τὸ Κόσοβο, ἀλλὰ καὶ αὐτονομία τῶν Ἀλβανῶν τοῦ Τέτοβο στὰ Σκόπια.
Ἰσχυρὲς πλέον εἶναι καὶ οἱ ἑλληνικὲς φωνὲς στὴν Βόρειο Ἤπειρο ποὺ ζητοῦν αὐτονομία, ἄσχετο ἂν στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν κάνουν πὼς τὶς ἀκοῦνε. Μήπως εἶναι ὥρα νὰ τεθοῦν κάποια πραγματικὰ ζητήματα;
Τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου, ἄνοιξε φυσικὰ ἡ ἀπόσχιση καὶ ἡ ἀνεξαρτητοποίηση τοῦ Κοσόβου ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ μειονότητα τῆς Σερβίας.
Ἡ Σερβία ἐπιμένοντας ἀκόμα καὶ στὰ πέτρινα χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν τὴν ἰσοπέδωσή της ἀπὸ τοὺς ΝΑΤΟΪκούς βομβαρδισμοὺς τὸ 1999 ἐξ αἰτίας τῆς σύγκρουσης στὸ Κόσοβο (ἢ Κοσσυφοπέδιο γιὰ τοὺς Σέρβους ποὺ εἶναι καὶ ἡ ἱστορικὴ κοιτίδα τους). Και τώρα ποὺ ἔχει ἐπιτέλους μπεῖ στὸ δρόμο τῆς ἐθνικῆς ἀνάστασης καὶ μὲ τὴν στήριξη τῆς Ρωσίας, ἀνέδειξε ἐθνοκεντρικὴ κυβέρνηση καὶ προχωρᾶ μὲ συνέπεια στὸ ἐθνικό της...
σχέδιο.
Μὲ ἀφετηρία τὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ Σερβία δὲν θὰ ἀναγνωρίσει ποτὲ τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσόβου, ἡ πλατφόρμα τοῦ Βελιγραδίου γιὰ τὸ Κόσοβο προβλέπει τὸν τερματισμὸ τοῦ τεχνικοῦ διαλόγου καὶ τὴ συνέχιση τοῦ πολιτικοῦ διαλόγου μὲ τὴν Πρίστινα καὶ θέτει ὡς βασικὴ ἀρχὴ τῶν διαπραγματεύσεων τὶς “συνομιλίες πακέτο”, μὲ ταυτόχρονη κατάθεση αἰτήματος αὐτονομίας ἢ ἀνεξαρτητοποίησης τῆς σερβικῆς περιοχῆς τῆς Μητρόβιτσα στὸ βόρειο Κόσοβο.
Σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο  σχέδιο τῆς πλατφόρμας γιὰ τὸ Κόσοβο, ποὺ παρουσιάστηκε χθὲς ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Σερβίας Τόμισλαβ Νίκολιτς στοὺς ἀρχηγοὺς τῶν πολιτικῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης, σύμφωνα μὲ τὸ σερβικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων Τανγιούγκ.
Στὴ νέα "Λευκὴ Βίβλο" τῆς σερβικῆς ἐθνικῆς πολιτικῆς ἀναφέρεται ὅτι τὸ Βελιγράδι θὰ ζητήσει τὴν αὐτονομία ὅλων τῶν σερβικῶν κοινοτήτων τῆς ἐπαρχίας, στὸ μοντέλο τῆς Καταλονίας, ἀλλὰ καὶ νὰ δοθεῖ καθεστὼς ἀνάλογο μ' αὐτὸ τοῦ Βατικανοῦ στὴ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
"Ἡ σερβικὴ κυβέρνηση, μὲ στόχο τὴν προάσπιση τῶν κρατικῶν της συμφερόντων, σταματᾶ τὴ σύναψη περαιτέρω τμηματικῶν συμφωνιῶν μὲ τοὺς προσωρινοὺς θεσμοὺς τῆς Πρίστινας, στὸ πλαίσιο τοῦ τεχνικοῦ διαλόγου, καθὼς αὐτὲς οἱ συμφωνίες ὁδηγοῦν στὴν ἀλλαγὴ τῶν κρατικῶν ὑποθέσεων στὴν περιοχὴ πρὸς ὄφελος τῶν προσωρινῶν θεσμῶν στὴν Πρίστινα καὶ ἀποδυναμώνουν τὴ διαπραγματευτικὴ θέση τῆς Σερβίας στὸν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου πολιτικοῦ διάλογο σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ ἐνδεχόμενη ἀποσταθεροποίηση τῶν συνθηκῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἀσφάλεια", ἀναφέρεται- μεταξὺ ἄλλων -στὴν πλατφόρμα.
 Η πλατφόρμα ἐμμένει στὴ συγκρότηση μίας Αὐτόνομης Κοινότητας Σερβικῶν Δήμων στὸ Κόσοβο ποὺ θὰ προβλέπει τὴν ἐδαφικὴ αὐτονομία τεσσάρων δήμων στὸ βόρειο Κόσοβο καὶ ἄλλων δήμων, ὅπου ὁ σερβικὸς πληθυσμὸς ἀποτελεῖ πλειοψηφία (π.χ.  Γκρατσάνιτσα, Στρπτσε, Γκόρα κ.ο.κ.). Αὐτοὶ οἱ δῆμοι θὰ ἀποτελοῦν μία ξεχωριστὴ περιοχὴ στὸ πλαίσιο τῆς ἐπαρχίας (ἔνν. Κόσοβο), τονίζεται στὸ ἔγγραφο.
Σημειώνεται ἀκόμη ὅτι στόχος τοῦ Βελιγραδίου εἶναι ἡ ἀποστρατικοποίηση τοῦ Κοσόβου καὶ ἡ μετατροπή του σὲ ἀποστρατικοποιημένη ζώνη, ὅπου οἱ μόνες ἔνοπλες δυνάμεις θὰ εἶναι ἡ ἀστυνομία, συμπεριλαμβανομένης καὶ μίας αὐτόνομης ἀστυνομικῆς ἀρχῆς στὸ πρότυπό της Καταλονίας.
 Οι ἐγγυητὲς τῆς ἀσφάλειας τῆς ἀποστρατικοποιημένης Αὐτόνομης Ἐπαρχίας τοῦ Κοσόβου- κατὰ τὸ σχέδιο -θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι οἱ στρατιωτικὲς δυνάμεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης (EUROCORPS), ὁ Στρατὸς τῆς Σερβίας καὶ οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς Ἀλβανίας.
Τὸ Βελιγράδι ζητᾶ, ἐπίσης, ἐπιπρόσθετα κονδύλια ἀπὸ τὸ σερβικὸ προϋπολογισμὸ γιὰ τὴν Αὐτόνομη Κοινότητα Σερβικῶν Δήμων στὸ Κόσοβο καὶ ἐγγύηση τῆς αὐτονομίας στὴ βάση τῶν ὑψηλότερων νόμων τοῦ Κοσόβου καὶ μὲ τὴ στήριξη τῶν διεθνῶν ἀξιωματούχων. Προτείνει, ἐπίσης, τὸ διαχωρισμὸ τοῦ Κοσόβου σὲ μία σειρὰ περιφερειῶν, μὲ τὴν Αὐτόνομη Κοινότητα Σερβικῶν Δήμων ν' ἀποτελεῖ ξεχωριστὴ περιφέρεια.
 Σύμφωνα μὲ τὸ Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αὐτονομία τῶν τεσσάρων δήμων στὸ βόρειο Κόσοβο, ζητεῖται ἐπιπλέον αὐτονομία γιὰ τοὺς δήμους Γκρατσάνιτσα, Στρπτσε, Γκόρα καθὼς καὶ γιὰ ἄλλους μὲ πλειοψηφοῦντα τὸν σερβικὸ πληθυσμό, καθὼς καὶ εἰδικὸ καθεστὼς γιὰ τοὺς ἀγροτικοὺς θύλακες.
 Η πλατφόρμα ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι σημεῖο ἔναρξης γιὰ τὸν καθορισμὸ τῆς περιοχῆς ἡ ὁποία θὰ ἀπολαμβάνει αὐτὸ τὸ εἰδικὸ καθεστώς, ἰδιαίτερα ἐκτὸς τῶν ἀστικῶν κέντρων, θὰ εἶναι ἡ ἐθνοτική της δομὴ “πρὶν ἀπὸ τὴν ἐθνοκάθαρση”, ὅπως χαρακτηριστικὰ τονίζεται.
 Η αὐτονομία αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ περιλαμβάνει πραγματικὴ δικαιοδοσία στοὺς τομεῖς τῆς παιδείας, τῆς ὑγείας, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τοῦ πολιτισμοῦ, τῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν πληροφόρησης, τῆς περιβαλλοντικῆς προστασίας, τοῦ ἀστικοῦ σχεδιασμοῦ, τῆς γεωργίας, τῆς δασοπονίας, τῆς ἁλιείας, τῆς ἐνέργειας, τῶν τηλεπικοινωνιῶν, τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς, τῆς δικαιοσύνης, τῶν ἐσωτερικῶν ὑποθέσεων, τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου κ.ο.κ.
 Μεταξύ ἄλλων, ἡ πλατφόρμα προβλέπει ἀκόμη ὅτι ἡ Αὐτόνομη Κοινότητα Σερβικῶν Δήμων θὰ μπορεῖ ν' ἀποφασίσει ἀνεξάρτητα γιὰ τὴ χρήση τῶν συμβόλων τῆς (σημαία, ὕμνος κ.λπ.) ἐνῶ ὁ νόμος, σὲ ἐπαρχιακὸ ἐπίπεδο, εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ ὁρίζει μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια τὴ χρήση τῶν συμβόλων τῆς ἐπαρχίας.
 Η Αὐτόνομη Κοινότητα Σερβικῶν Δήμων θὰ πρέπει, ἐπίσης, νὰ ἔχει τὸ δικό της κοινοβούλιο καὶ ἐκτελεστικὸ συμβούλιο ποὺ θὰ πρέπει νὰ φέρει εἰς πέρας ὅλες τὶς παραπάνω ἁρμοδιότητες.
 Η πλατφόρμα προβλέπει ἀκόμη μία εἰδικὴ σχέση ἀνάμεσα στὴ Σερβικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τοὺς προσωρινούς, ὅπως ἀναφέρεται, θεσμοὺς τοῦ Κοσόβου, στὴ βάση τῆς ὁποίας θὰ ὑπάρχουν διεθνεῖς ἐγγυήσεις γιὰ τὴν περιουσία καὶ τὶς δράσεις τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸ Κόσοβο.
Τὰ Βαλκάνια ἀποκτοῦν πάλι τὴν ρευστότητα τῶν ἀρχῶν τῆς δεκαετίας τοῦ '90, ὅπου ἡ Ἑλλάδα ἀπώλεσε τὴν εὐκαιρία αὔξησης τῆς ἐδαφικῆς της κυριαρχίας μέχρι τὸ Μοναστήρι τὸ 1992-1993 (σχέδιο τεσσάρων Ἐθνῶν), ἀλλὰ καὶ ἀπώλεσε δικαιώματα τῆς μειονότητας στὴ Βόρειο Ἤπειρο...defencenet.gr 
 
      
                   
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...