Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ἕλληνες πολίτες ὑψώνουν Ἑλληνικές σημαίες στὴν Ἀκρόπολη παρὰ τὴν ἀπαγόρευσή τοῦ… νόμου!Πρὶν μερικὲς ἡμέρες εἴχαμε δημοσιεύσει μία ἀνάρτηση μὲ ἕνα ἀπίστευτο περιστατικό.  Υπάλληλοι τῆς ἀσφάλειας τῆς Ἀκρόπολης ἀπαγόρευσαν φωτογράφηση με τὴν...
Ἑλληνικὴ σημαία! Σὲ ἀπάντηση τῆς ἀπαγόρευσης σημαιῶν στὸν συγκεκριμένο χῶρο, πρωτοβουλία πολιτῶν ξεδιπλώνει περίπου 50 Ἑλληνικὲς σημαῖες καὶ τραγουδᾶ τῶν Ἐθνικὸ Ὕμνο στὸν βράχο τῆς Ἀκρόπολης ὡς πράξη ἀντίστασης καὶ ἀνυπακοῆς στοὺς ξένους καὶ ἐγχώριους κατακτητὲς τῆς ὑποδουλωμένης Ἑλλάδος.
Τὸ βίντεο ξεκινάει μὲ μία ὑπάλληλο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου νὰ ζητάει ἀπὸ τοὺς πολίτες τὴν ἀπομάκρυνση τῶν σημαιῶν καθὼς τὸ ἀπαγορεύσει ὁ... νόμος!
πηγή orthodoxia-ellhnismos.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...