Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Συνέντευξη: Ὁ π. Ἀνδρέας Κονάνος γιὰ τὸν τρόπο προσέγγισης τῶν σύγχρονων νέων ἀπὸ τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν Ἐκκλησία
Δεῖτε τὴν ἀποκλειστικὴ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε ὁ πατὴρ Ἀνδρέας Κονάνος στὸ ἰστολόγιό Ρωμαΐκο Οδοιπορικό

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...