Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

Τί ψάχνουν νὰ βροῦν οἱ Τοῦρκοι στὶς ὑπόγειες μυστικὲς στοὲς τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς; (φωτο)

Μία ὁμάδα Τούρκων κινηματογραφιστῶν σὲ συνεργασία μὲ ἀρχαιολόγους ἐρευνᾶ ἀπὸ τὸ 2009 τὰ μυστικὰ ὑπόγεια τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς, ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες παρέμεναν σφραγισμένα. Στὸ Ἔκτακτο παράρτημα, ἐπειδὴ εἴμαστε λίγο περίεργοι, ψάξαμε νὰ βροῦμε φωτογραφίες ἀπὸ τὶς ἔρευνες καὶ κυρίως νὰ μάθουμε τί ἀκριβῶς προσπαθοῦνε νὰ βροῦν...
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὸν Κουτσὶ Ακιλὶ (μέλος τῆς ὁμάδας κινηματογραφιστῶν), κρυφὴ ἐπιθυμία τῆς ὁμάδας εἶναι νὰ βροῦν τὸ κρυφὸ δωμάτιο τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀπὸ ὅπου διέφυγε ὁ ἱερέας στὴ λειτουργία τῆς 29ης Μαΐου 1453, ἀλλὰ καὶ τὸ δισκοπότηρο ποὺ χάθηκε κατὰ τὴν Ἅλωση τῆς Πόλης καὶ ὁ μύθος τὸ θέλει νὰ βρίσκεται κάπου στὰ βάθη της! «Αὐτὸ τὸ δωμάτιο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μακριά, εἶναι κάπου ἐκεῖ. Καὶ ὅταν ἀνακαλυφθεῖ, πολὺ πιθανὸν μέσα σὲ αὐτὸ νὰ βρίσκονται πολλὰ σημαντικά, ἱερὰ κειμήλια τῆς χριστιανοσύνης», λέει ὁ Κουτσὶ Ακιλὶ καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι τὸ κρυφὸ δωμάτιο εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ ὅλα. Δὲν ἀποκλείει μάλιστα μέσα σὲ αὐτὸ νὰ βρίσκονται ἀκόμη καὶ ἱστορικὲς ἔρευνες ποὺ ἔγιναν τὰ βυζαντινὰ χρόνια καταγράφοντας στοιχεῖα γιὰ τὸν πληθυσμὸ καὶ τὶς συνθῆκες ζωῆς του.

Νὰ ὑπενθυμίσω τέλος τὰ λόγια του Γέροντα γιὰ τὴν Πύλη, γιὰ νὰ μὴν ψάχνουν καὶ ἄδικα...
"Θὰ πάρουμε τὴν Ἁγία Σοφία καὶ θ΄ἀνοίξει καὶ ἡ πύλη. Αὐτὴν τὴν πύλη δὲν τὴν ξέρει κανείς..."

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ....
 

πηγή:agiosharalabos
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...